Menu

Advies WIA en WGA

In Nederland bestaat een vangnet voor arbeidsongeschikte werknemers. Toch krijgt iemand die langdurig arbeidsongeschikt is onvermijdelijk te maken met een inkomensterugval. Als werkgever kunt u de hoogte van die terugval beperken met een WGA-hiaatverzekering.

De voordelen voor van een collectieve WGA-hiaatverzekering

  • Meer inkomenszekerheid voor medewerkers.
  • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.
  • Aandacht voor re-integratie.
  • Sluit goed aan bij uw verzuimbeleid.
  • Premie kan doorbelast worden op medewerkers.
  • Premievrijstelling voor arbeidsongeschikte medewerkers.

WIA-excedent: oplossing voor medewerkers met inkomen boven de loongrens

Bij arbeidsongeschiktheid zijn de gevolgen voor iedere medewerker verschillend. De wetgeving verzorgt een uitkering van maximaal 70% van het gemaximeerde jaarloon (deze WIA-loongrens is voor 2018 € 54.616,86). Hierdoor ontstaat er voor medewerkers die meer verdienen dan dit loon een extra tekort. Met de WIA-excedentverzekering zorgt u voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen tot maximaal 80% bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Adviesgesprek WIA en WGA aanvragen

Afspraak? Bel 0172 245 951

Menno Sombroek

Menno Sombroek

adviseur

0172 611 116

Bij pensioen.com zijn we ook gespecialiseerd in collectieve inkomensverzekeringen. Menno adviseert u graag over ziekteverzuim, WIA en WGA.
Alle specialisten
Clarie Bergamin

Clarie Bergamin

relatiebeheerder

0172 611 116

Wij adviseren over pensioen en collectieve inkomensverzekeringen. Clarie is relatiebeheerder voor de uw bedrijf als het gaat om ziekteverzuim, WIA en WGA.
Alle specialisten
Hans van der Pauw
Risicomanager en pensioenspecialist. Hans weet dat elke onderneming uniek is, daar hoort maatwerk bij. Dit kunnen wij voor u verzorgen.
Alle specialisten
Arthur de Jong
Arthur is specialist inkomensverzekeringen. Hij maakt duidelijk wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen? Wat kunt u beter verzekeren en wat moet u verzekeren?
Alle specialisten

©2019 Pensioen.com