Menu

Advies over ziekteverzuim en arbodienstverlening

Kan uw medewerker door ziekte niet werken? Dan moet u wettelijk tenminste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. De loondoorbetalingsperiode en re-integratieverplichtingen voor uw bedrijf zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.

Advies over ziekteverzuimverzekering

Wij adviseren u graag over dit onderwerp. Voor de meeste bedrijven is een ziekteverzuimverzekering de juiste oplossing. Hiermee krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Daarnaast is er binnen deze verzekering veel aandacht voor preventie en re-integratie. Wij adviseren u graag welke (verzekerings)oplossing het beste past bij uw bedrijf.

Onze dienstverlening voor uw bedrijf

 • Met een verzuimscan brengen wij de risico’s in beeld.
 • Wij adviseren over de juiste dekking, voorwaarden en tarieven.
 • Wij assisteren u bij het opstellen van een verzuimprotocol.
 • Uw zieke medewerker kunt u rechtstreeks in onze portal ziek melden.
 • Wij informeren vervolgens automatisch de Arbodienst.
 • Maandelijks verzorgen wij de declaratie bij de verzekeraar en betalen het loon aan uw bedrijf uit.
 • Wij houden samen met u alle wettelijke termijnen in de gaten en ondersteunen u met de vereiste formaliteiten naar bijvoorbeeld het UWV.

Deskundige ondersteuning is verplicht

Goede arbodienstverlening is net zo belangrijk als een passende ziekteverzuimverzekering. Buiten het belang voor het bedrijf (laag ziekteverzuim) en de medewerker (goede gezondheid) gelden namelijk ook verschillende verplichtingen. Bedrijven moeten goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren.

Wij bieden meer dan alleen de vertrouwde advisering bij arbeidsongeschiktheid. Er is veel aandacht voor medewerkers gezond houden en uitval voorkomen. De afgelopen jaren is de meerwaarde voor werkgevers en werknemers bewezen daar aanzienlijk lagere verzuimcijfers dan het landelijk gemiddelde.

Wat zijn de voordelen voor u en uw medewerkers?

 1. Lager verzuim en dus lagere verzuimkosten.
 2. Actieve ondersteuning bij re-integratie.
 3. Uw eigen casemanager is het eerste aanspreekpunt. Hij of zij kent u en uw bedrijf.
 4. Een bedrijfsarts wordt pas ingeschakeld wanneer dit noodzakelijk is.
 5. Efficiënte koppeling tussen de ziekteverzuimverzekering en arbobegeleiding. 

Adviesgesprek ziekteverzuim en arbodienst aanvragen

Afspraak? Bel 0172 245 951

Arthur de Jong
Arthur is specialist inkomensverzekeringen. Hij maakt duidelijk wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen? Wat kunt u beter verzekeren en wat moet u verzekeren?
Alle specialisten
Menno Sombroek

Menno Sombroek

adviseur

0172 611 116

Bij pensioen.com zijn we ook gespecialiseerd in collectieve inkomensverzekeringen. Menno adviseert u graag over ziekteverzuim, WIA en WGA.
Alle specialisten
Clarie Bergamin

Clarie Bergamin

relatiebeheerder

0172 611 116

Wij adviseren over pensioen en collectieve inkomensverzekeringen. Clarie is relatiebeheerder voor de uw bedrijf als het gaat om ziekteverzuim, WIA en WGA.
Alle specialisten
Hans van der Pauw
Risicomanager en pensioenspecialist. Hans weet dat elke onderneming uniek is, daar hoort maatwerk bij. Dit kunnen wij voor u verzorgen.
Alle specialisten

©2019 Pensioen.com