Aankoop pensioen op pensioendatum, niet altijd beste deal

Aankoop pensioen op pensioendatum, niet altijd beste deal

Woensdag 2 november 2016

Aankoop van pensioen op pensioendatum, niet altijd de beste deal

Werknemers die een gegarandeerd of beleggingskapitaal op de pensioendatum hebben, mogen daarmee “shoppen” voor de hoogste direct ingaande pensioenuitkering. Zij kunnen dus met het kapitaal pensioen aankopen bij de pensioenuitvoerder naar keuze.

Uitsluitend shoppen op pensioendatum

Op grond van de Pensioenwet is dit een recht voor de werknemer. Dit recht bestaat uitsluitend op de  pensioendatum. De pensioendatum  is de in de pensioenregeling opgenomen datum waarop het pensioen tot uitkering zal komen. In de huidige regeling is dit 67 jaar.

Pensioenleeftijd hoger dan AOW-leeftijd

De ingangsdatum van de AOW is echter niet gelijk aan de pensioendatum van 67 jaar. De AOW-leeftijd wordt komende jaren langzaam verhoogd richting 67 jaar. De pensioenleeftijd in de fiscale wetgeving is echter gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Neemt die toe, dan zal de pensioenleeftijd worden verhoogd. Dus voordat de AOW leeftijd op 67 is aangekomen, is mogelijk de pensioenleeftijd al weer verhoogd naar 68 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd ook worden verhoogd, eveneens gekoppeld aan de levensverwachting, maar dat zal in een ander tempo en later geschieden dan de aanpassing van de pensioenleeftijd. De verwachting is dus dat de pensioenleeftijd de komende jaren altijd hoger zal zijn dan de AOW-leeftijd.

Pensioen vervroegd laten ingaan

De arbeidsovereenkomst eindigt in de meeste gevallen op de AOW-leeftijd. En op die datum gaan veel werknemers ook met pensioen. Dat betekent dat zij hun pensioen vervroegd laten ingaan. Zij gaan niet op de pensioendatum, maar op de AOW-ingangsdatum met pensioen.

Wettelijk shoprecht een wassen neus?

Het shoprecht uit de Pensioenwet bestaat echter uitsluitend op de pensioendatum. Het shoprecht is er daarom niet op de AOW-ingangsdatum. Daarmee kan worden geconstateerd dat het wettelijk shoprecht een wassen neus is en uitvoerders de mogelijkheid geeft om hier van te profiteren.

In de praktijk wordt hier wisselend mee omgegaan. Er zijn verzekeringsmaatschappijen die hier niet moeilijk over doen en de shopmogelijkheid ook op de AOW-datum aanbieden. Maar dat is op basis van hun eigen bereidheid en geen wettelijk recht. Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die het wettelijk shoprecht heel strikt uitleggen en op de AOW-datum geen shopmogelijkheid aanbieden!  Dat lijkt mij niet de bedoeling.

Aanpassen Pensioenwet

Gelet op deze ontwikkeling is het tijd om de Pensioenwet  aan te passen. Iedere werknemer die de mogelijkheid heeft om het pensioen eerder of later in te laten gaan, moet op díe datum ook de mogelijkheid hebben om de beste deal te krijgen.