Menu

Nieuwe pensioenregeling starten

Nieuwe pensioenregeling starten

Biedt uw bedrijf nog geen pensioenregeling aan voor het personeel? En overweegt u een nieuwe pensioenregeling op te starten. Laat u dan begeleiden door een onafhankelijk en deskundig pensioenadviseur. Een pensioenregeling is complex en er zijn verschillende belangen en verplichtingen waar u rekening mee moet houden.

Offerte nieuwe pensioenregeling

De voordelen van het aanbieden van een pensioenregeling

  • Verbeteren financiële toekomst werknemer, partner en kinderen
  • Goede voorziening bij arbeidsongeschiktheid en overlijden
  • Collectief pensioen is voordeliger en heeft minder risico dan individuele pensioenopbouw
  • Aantrekkelijk voor nieuw personeel

Marktverkenning voor uw nieuwe pensioenregeling

Om de juiste pensioenregeling voor uw organisatie te vinden, beginnen wij met een marktverkenning. Daaruit komt ook een schatting van de kosten.  Dit geeft inzicht in welke regeling bij uw bedrijf past en of de gewenste regeling financieel haalbaar is.

Controle over de kosten voor pensioen

Voor u als werkgever zijn de kosten van de pensioen­regeling belangrijk. Deze zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt. U heeft hier dus zelf veel invloed op. Zo stijgen de kosten als u kiest voor meer garanties voor uw werknemers. Een paar keuzes die bepalend zijn:

  • Pensioenfonds, pensioenverzekeraar of PPI
  • Middelloon of beschikbare premieregeling
  • Ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen
  • Beleggen van de ingelegde premie
  • Verdelen van de kosten tussen werkgever en werknemer
  • Beheer pensioenregeling en pensioencommunicatie

Wij zijn altijd helder over onze kosten. Daardoor is vooraf duidelijk hoeveel u betaalt voor ons pensioenadvies. Geen vervelende verrassingen achteraf dus.

Afstemming met de medewerkers

Wordt een pensioenregeling gestart? Dan is vaak instemming van de medewerkers nodig. Zeker als de medewerkers ook een eigen bijdrage gaan betalen. Goede pensioencommunicatie is hierbij essentieel. Als u dat wilt, voeren wij hierin ook de regie.

Offerte nieuwe pensioenregeling

©2021 Pensioen.com