Pensioenregeling payroll

Pensioenregeling payroll

Bent u een payrollwerkgever? Wij helpen u met de payroll pensioenregeling. De invoering van de WAB heeft gevolgen voor de pensioenregeling. Dit geldt voor payrollwerkgevers en werkgevers die werknemers incidenteel uitlenen. Maar aan welke verplichtingen moet u voldoen? En welke regeling en welke aanbieder past dan het beste? Onafhankelijk advies voor payrollwerkgevers is noodzakelijk.

Offerte pensioen payroll

Einde verplichte deelname pensioenfonds StiPP

Tot en met 2020 was deelname in het pensioenfonds StiPP (het verplichte pensioenfonds voor de uitzendsector) verplicht voor payroll- en uitzendorganisaties.  Vanaf 1 januari 2021 eindigt deze verplichtstelling voor payrollwerknemers. Er moet een nieuwe pensioenregeling afgesloten worden.

Pensioenregeling voor payrollwerknemers: wat zijn uw opties?

De eerste optie is een pensioenregeling te treffen die identiek is aan de basispensioenregeling van de inlener (het bedrijf waar de payrollmedewerker wordt ingezet). Door een pensioenregeling te treffen die identiek is aan de basispensioenregeling van de inlener krijgt het payrollbedrijf mogelijk veel verschillende pensioenregelingen. Dit is daarom in veel situaties niet aan te raden. Er is daarom ook een alternatief.

De tweede optie is door als payrollwerkgever een pensioenregeling te treffen die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De hoogte van de werkgeverspremie is gelijk aan de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland.
  • Deze premie mag niet aan werknemers worden doorberekend.
  • De werknemer bouwt vanaf de eerste werkdag pensioen op.
  • De pensioenregeling voorziet in een nabestaandenpensioen.
Offerte payroll pensiorengeling