Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen en gevolgen voor werkgevers

Zoals het er nu naar uit ziet, treedt de Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023 in werking. De exacte invulling is nog niet bekend, maar duidelijk is wel dat de impact voor werkgevers groot zal zijn. Iedere pensioenregeling moet aangepast worden. De adviseurs van pensioen.com begeleiden werkgevers bij deze aanpassingen.

Adviesgesprek Wet toekomst pensioenen

Vertraging nieuwe pensioenwet

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel loopt vertraging op. De wet die nodig is om het nieuwe pensioenstelsel in te voeren, moet nog worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. De beoogde ingangsdatum is nu 1 juli 2023.

Gevolgen voor verzekerde pensioenregelingen

Kern van het nieuwe stelsel is dat er geen harde beloften meer worden gedaan over de hoogte van pensioenen, maar dat de uitkering meer afhangt van de ontwikkelingen op de beurs. Gaan de koersen omhoog, dan stijgen ook de pensioenen. En dalen de koersen, dan geldt dat ook voor de pensioenen. Open voor meer informatie de blog Nieuwe pensioenwet: gevolgen voor de pensioenregeling.

Tijd om pensioenregelingen aan te passen

Het streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is om per 1 januari 2026 de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te kunnen maken. Maar pensioenuitvoerders hebben na het ingaan van de wet vier jaar om alle regelingen aan te passen. Dat zou dus nu een uiterlijke datum van 1 juli 2027 betekenen.

Transitieplan pensioen voor werkgevers

Wijziging naar de nieuwe pensioenregeling moet zorgvuldig gebeuren. Pensioenuitvoerder en werkgevers zijn daarom wettelijk verplicht een transitieplan op te (laten) stellen. In de blog Transitieplan pensioen voor werkgevers leest u wat precies van u verwacht wordt en hoe wij u hierbij kunnen helpen.

Pensioenadvies nieuw pensioenstelsel

Er komt veel op werkgevers af met de nieuwe pensioenwet. Maar u staat er niet alleen voor. Wij begeleiden u bij elke stap. We verliezen daarbij ook de deelnemers niet uit het oog. Zij moeten goed geïnformeerd worden en betrokken worden bij de keuzes. Goede pensioencommunicatie is hierbij onmisbaar. Bel 0172 245 951 of vul het korte aanvraagformulier in voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Advies nieuw pensioenstelsel aanvragen

Wet nieuwe pensioenen advies werkgever transitieplan