Verlenging pensioencontract

Verlenging pensioencontract

Verlenging pensioencontract

Loopt het contract voor de pensioenregeling bijna af? Wij helpen u bij de verlenging van het pensioencontract. Dat kan bij dezelfde aanbieder, maar het kan ook zo zijn dat een andere pensioenaanbieder een beter aanbod heeft voor uw bedrijf.

Offerte verlenging pensioencontract

Wanneer verlengt u de pensioenregeling?

De meeste pensioencontracten kennen een contractstermijn van vijf jaar. Ons advies is ruim voor die datum (vaak op 1 januari) in actie te komen. Want het wijzigen van een pensioenregeling kost altijd enige tijd, zeker ook omdat voor een wijziging mogelijk instemming van de werknemers nodig is.

De uitdaging voor de werkgever bij het verlenging van het pensioencontract

Werkgevers met een middelloonregeling die het pensioencontract met de pensioenverzekeraar moeten verlengen, komen voor een lastig dilemma te staan. Gaan we de extra kosten om de regeling voor te zetten zelf dragen? Of laten we de deelnemer een hogere eigen bijdrage betalen? Of stappen we over naar een betere budgetteerbare beschikbare premieregeling?

Van middelloon naar beschikbarepremieregeling

De werkgever wil vaak wel de middelloonregeling blijven aanbieden, maar dat is dan niet meer betaalbaar. De lastenverzwaring komt dan namelijk volledig bij de werkgever. Daarom wordt steeds vaker gekozen voor een overstap naar een beschikbarepremieregeling. Voor de overstap moet uiteraard wel gekeken worden naar de belangen van de werknemers en werkgever. In hoeverre is de overstap redelijk en moet er eventueel compensatie geboden worden.

Is verlenging van het pensioencontract altijd nodig?

De pensioentoezegging voor uw werknemers is een arbeidsvoorwaarde. De toezegging loopt door, ook als het pensioencontract eindigt. U moet daarom het pensioencontract verlengen bij de huidige verzekeraar of onderbrengen bij een nieuwe verzekeraar.

Verlenging pensioencontract

Pensioencommunicatie bij een contractverlenging

Kiest u bij de verlenging van het pensioencontract voor een wijziging in de pensioenregeling? Dan wijzigt u de arbeidsvoorwaarde pensioen. Goede communicatie met uw werknemers is daarbij essentieel omdat instemming een vereiste is. Dit kost veel tijd en organisatie, maar ook hierbij kunt u rekenen op uw pensioenadviseur.

Advies bij de verlenging

Start op tijd met het onderzoeken van de mogelijkheden. Schakel hiervoor onze pensioenadviseurs in. Vul het offerteformulier in voor een vrijblijvende afspraak of bel 0172 245 951.

Offerte advies verlengen pensioenregeling