Pensioencommunicatie werkgever

Pensioencommunicatie: pensioen begrijpelijk maken voor werknemers

Biedt u als werkgever een pensioenregeling voor de werknemers? Dan is het belangrijk dat u ook investeert in pensioencommunicatie. Want het is voor de werknemer niet altijd duidelijk wat geregeld is, welke keuzes er zijn en hoe zij zelf hun pensioen kunnen verbeteren. U kunt onze pensioenadviseurs inschakelen voor:

  • Groepspresentaties
  • Individuele pensioengesprekken (deelnemergesprekken)
  • Persoonlijke berekeningen over de pensioenopbouw
Offerte pensioencommunicatie aanvragen

De pensioenregeling uitgelegd in begrijpelijke taal

Wij kunnen in begrijpelijke taal vertellen wat de pensioenregeling of verandering inhoudt. Daarbij geven we de werknemer ook handvatten, zodat de werknemer controle krijgt over zijn/haar eigen situatie financiële situatie. Het gaat dan over de situatie op pensioendatum, maar ook over de situatie bij eerder overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Mogelijkheden voor pensioencommunicatie

Pensioenpresentatie

Bij een nieuwe pensioenregeling of een verandering van de bestaande regeling kan een groepsgewijze uitleg heel goed werken. Om iedereen betrokken te krijgen beginnen we vaak met een interactief gedeelte. Daarna leggen we in uit wat pensioen is en wat er door de werkgever geregeld en/of veranderd is.

Individuele werknemersgesprekken (deelnemerscommunicatie)

Bij een individueel gesprek kunnen we de deelnemer meer persoonlijk op weg helpen. Hij of zij krijgt inzicht in de eigen situatie. Ook geven wij praktische tips en aandachtspunten. Met de eigen adviseur kan de werknemer daarna verder de situatie aanpassen aan de gewenste situatie. U ontvangt een uitnodigingstekst zodat de werknemers zich kunnen inschrijven en zich goed kunnen voorbereiden.

Overzichten ten behoeve van werknemers

Bij wijzigingen is een duidelijk overzicht van de gevolgen voor het pensioen op individueel niveau vaak wenselijk. Zeker omdat er ook individuele instemming van de werknemer noodzakelijk is bij wijzigingen. Wij maken heldere en begrijpelijke overzichten op maat, zodat de instemming soepel kan verlopen. Uiteraard betrekken we de eventuele ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging vroegtijdig bij het proces. Zo kunnen werkgever en ondernemingsraad gezamenlijk een afgewogen keuze maken.

Pensioencommunicatie en presenaties

Duurzame inzetbaarheid en pensioencommunicatie

Duurzame inzetbaarheid heeft veel raakvlak met pensioenadvies. Want voor veel oudere werknemers is de stijgende pensioenleeftijd een probleem. Er heerst een negatief gevoel over de hogere AOW-leeftijd . Goede pensioencommunicatie kan dit negatieve gevoel wegnemen.

Individuele begeleiding of een workshop

Als werkgever wilt u ook dat de medewerkers die de pensioenleeftijd naderen nog gezond en met plezier naar het werk gaan. U kunt duurzame inzetbaarheid koppelen aan pensioencommunicatie.  Bijvoorbeeld door mee te denken over de flexibele pensioenleeftijd of deeltijdpensioen.

Individuele begeleiding of bijvoorbeeld een workshop kunnen helpen om medewerkers inzicht te geven in hun pensioensituatie. Zo kunnen ze een concreet actieplan te maken. Het inzicht verkrijgen kan een hele verlichting zijn. De mindset van de oudere werknemer op het werk kan enorm veranderen. Dit heeft een positief effect op de duurzame inzetbaarheid.

Ondersteuning bij pensioencommunicatie aanvragen

Pensioencommunicatie kunt u afnemen op afroep of tegen een vaste vergoeding per medewerker. Meer weten over de dienstverlening van pensioen.com? Bel 0172 245 951 of vul het offerteformulier in.

Offerte pensioencommunicatie aanvragen