Arbeidsongeschiktheidspensioen

Advies collectief arbeidsongeschiktheidspensioen

Wij adviseren u ook over de voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid. Met een WGA-gatverzekering en/of WIA-excedentverzekering zorgt u als werkgever voor een goed arbeidsongeschiktheidspensioen. Het gaat om een aanvulling op de uitkering van de overheid.

Offerte arbeidsongeschiktheidspensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Uitkering na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, komen in aanmerking voor de WIA. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet gaat over de uitkering die een zieke werknemer krijgt die na twee jaar nog niet volledig gere-integreerd is.

Offerte collectief arbeidsongeschiktheidspensioen

Overweegt u een arbeidsongeschiktheidspensioen aan te bieden? Dan brengen wij graag een offerte uit. Ook als u al een collectieve regeling heeft en twijfelt of dit de beste oplossing is, kunnen wij u helpen door een vergelijkende offerte uit te brengen.

Offerte arbeidsongeschiktheidspensioen