Menu

Samenwerking advocaten

Samenwerking met advocaten

VMD KOSTER zoekt actief samenwerking met advocaten op. Door een goede samenwerking kunnen u en wij de cliënt zo goed mogelijk van dienst zijn.

Samenwerking met advocaten

Advocaten worden steeds vaker geconfronteerd met werknemers die geconstateerd hebben dat er iets mis is met hun pensioenregeling. Pensioenregelingen worden complexer. Daarnaast zijn er vaak veel partijen bij betrokken (werkgever, werknemer, partner van de werknemer, verzekeraar, adviseur, ondernemingsraad, bedrijfstakpensioenfonds).

Tarieven pensioen consultancy

Gevolgen pensioen bij een echtscheiding

Bij vrijwel elke echtscheiding heeft een advocaat of mediator ook te maken met het verevenen van pensioen, conversie van pensioen, verdelen van lijfrentes en gouden handdruk. Pensioen.com levert specialistische kennis op dit gebied.

Voorbeeld opdrachten voor advocaten

  • Hulp bij conflicten tussen werkgever en werknemer.
  • Berekenen van pensioenschade bij ontslag.
  • Pensioenverevening bij echtscheiding, ook voor DGA's.
  • Bereken van marktwaarden van pensioen- en lijfrenteaanspraken.
  • Begeleiden van eventuele conversie van pensioen bij echtscheiding.
  • In kaart brengen en onderbouwen van pensioenaspecten (fiscaal, juridisch, actuarieel) bij conflicten tussen werkgever en werknemer, verzekeraar of adviseur. 

┬ę2019 Pensioen.com