Samenwerking advocaten

Samenwerking advocaten

Samenwerking met advocaten

Bent u advocaat en begeleidt u een cliënt bij een juridisch conflict over de pensioenregeling? Wij hebben veel ervaring om in dergelijke dossiers samen met advocaten op te trekken. Door een goede samenwerking kunnen u en wij de cliënt zo goed mogelijk van dienst zijn.

Tarieven pensioen consultancy

Waarom een samenwerking tussen advocaten en pensioenadviseurs?

Advocaten worden steeds vaker geconfronteerd met werknemers die constateren dat er iets mis is met hun pensioenregeling. Dit komt omdat pensioenregelingen complexer worden. Daarnaast zijn er vaak veel partijen bij betrokken (werkgever, werknemer, partner van de werknemer, verzekeraar, adviseur, ondernemingsraad, bedrijfstakpensioenfonds). Door samen te werken kunnen we uw cliënt de beste oplossing bieden.

Gevolgen pensioen bij een echtscheiding

Bij vrijwel elke echtscheiding heeft een advocaat of mediator ook te maken met het verevenen van pensioen, conversie van pensioen, verdelen van lijfrentes en gouden handdruk. Ook op dit gebied levert pensioen.com specialistische kennis.

Voorbeeld opdrachten voor advocaten

  • Hulp bij conflicten tussen werkgever en werknemer.
  • Berekenen van pensioenschade bij ontslag.
  • Pensioenverevening bij echtscheiding, ook voor DGA's.
  • Bereken van marktwaarden van pensioen- en lijfrenteaanspraken.
  • Begeleiden van eventuele conversie van pensioen bij echtscheiding.
  • In kaart brengen en onderbouwen van pensioenaspecten (fiscaal, juridisch, actuarieel) bij conflicten tussen werkgever en werknemer, verzekeraar of adviseur. 
Contactformulier samenwerking advocaat en pensioenadviseur