Pensioenregeling wijzigen

Pensioenregeling wijzigen

Pensioenregeling wijzigen

Wilt u of moet u de pensioenregeling van uw bedrijf wijzigen? Dan bekijken wij met of en hoe dit mogelijk is. Het is heel belangrijk dat werknemers instemmen met voorgenomen wijzigingen. De adviseurs van pensioen.com begeleiden u bij het volledige traject.

Offerte pensioenregeling wijzigen

Instemmingsrecht voor de ondernemingsraad

Is er binnen uw organisatie een ondernemingsraad? En is er een verzekerde pensioenregeling (dus geen aansluiting bij een pensioenfonds)? Dan heeft de OR instemmingsrecht bij het wijzigen van een pensioenovereenkomst. Als de OR instemt met de wijziging, is de kans groot dat ook de individuele werknemers de wijziging accepteren.

Individuele toestemming werknemers bij wijzigen pensioenregeling

Een pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde. Dat betekent dat het onderdeel uit maakt van de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer. Daarom is de pensioenregeling eenzijdig wijzigen in principe niet toegestaan. Voor het wijzigen van de pensioenregeling is individuele instemming van de werknemers nodig.

Pensioenregeling wijzigen

Pensioenregeling wijzigen met negatieve optie

Het is een optie om instemming van de werknemers te verkrijgen door een negatieve optie toe te passen. Goede pensioencommunicatie is hierbij essentieel. Want bij een negatieve optie worden de werknemers geïnformeerd over de voorgenomen wijziging. Binnen een bepaalde termijn kunnen zij bezwaar aantekenen. Als er geen reactie komt, wordt dit gezien als een akkoord.

Als de communicatie tekort schiet, bestaat er de kans dat er later een juridisch conflict komt met één of meer werknemers. De kans is zeer groot dat als de financiële consequenties van een wijziging van de uiteindelijke pensioenrechten niet duidelijk genoeg zijn gemaakt, de rechter de werknemer gelijk geeft.

Wanneer mag de pensioenregeling wel eenzijdig gewijzigd worden?

Er zijn uitzonderingen waarbij geen individuele toestemming nodig is:

  • Bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds kan het bestuur een wijziging doorvoeren.
  • Pensioenregelingen worden vaak vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Als de afspraken over het pensioen in de cao wijzigen, moet ook de pensioenregeling gewijzigd worden.
  • Het kan zijn dat er een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Dit geeft de werkgever de bevoegdheid arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Er gelden wel strikte randvoorwaarden aan het gebruik van het beding.
  • In een pensioenregeling kan ook een beperkt wijzigingsbeding of premiewijzigingsbeding opgenomen worden. Dit betekent dat de werkgever in bepaalde situaties de pensioenregeling aan mag passen.

Advies over wijzigen pensioenregeling

Het wijzigen van pensioenregelingen is complex. Deskundig pensioenadvies is daarbij onmisbaar. Het begint met een goede inventarisatie van de wensen en in kaart brengen welke partijen instemmingsrecht hebben. Vervolgens helpen wij u bij iedere stap: van het samenstellen tot de gewenste regeling tot het akkoord van alle werknemers. Vul onderstaand contactformulier in voor een vrijblijvende afspraak of bel 0172 245 951.

Offerte pensioenregeling wijzigen