Aanpak witte vlek in Wet toekomst pensioenen

Aanpak witte vlek in Wet toekomst pensioenen

Vrijdag 20 januari 2023

Aanpak witte vlek in Wet toekomst pensioenen

Eind 2022 behandelde de Twee de Kamer de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Uit deze behandeling is meer duidelijk geworden over de aanpak van de witte vlek als het gaat om pensioenopbouw.

Witte vlek: werkenden zonder pensioenopbouw

Werkenden zonder pensioenopbouw (dit wordt ook wel witte vlek genoemd) zijn een punt van zorg. Op dit moment bouwen ruim 900.000 zzp’ers en ruim 900.000 werkenden in loondienst geen pensioen op. Er zijn verschillende plannen om de witte vlek tegen te gaan.

Vermelden (ontbreken) pensioenopbouw op loonstrook

Een werkgever moet straks op de loonstrook vermelden of er wel of geen pensioen is opgebouwd over de periode van de loonstrook. Ook is geregeld dat mijnpensioenoverzicht.nl een melding toont als iemand inlogt die op dat moment geen pensioen opbouwt.

Geen wachttijd meer voor pensioenopbouw

Wachttijden in pensioenregelingen worden afgeschaft. Alle medewerkers die voldoen aan de toetredingsleeftijd gaan direct pensioen opbouwen. Daarnaast wordt de maximale toetredingsleeftijd verlaagd van 21 naar 18 jaar. 

Doelstelling aanpak

Alle maatregelen samen moeten zorgen voor een halvering van het aantal werkenden zonder pensioenopbouw op 1 januari 2028 ten opzichte van 2019. In dat jaar waren er 936.000 werknemers zonder pensioenopbouw. Die doelstelling komt in de Wet toekomst pensioenen te staan. Een jaarlijkse evaluatie moet zorgen dat de aanpak op koers blijft.

Advies over opstarten pensioenregeling

Als pensioenadviseur kunnen wij helpen bij de voorbereidingen voor het samenstellen van een pensioenregeling. Wij hebben al veel werkgevers succesvol ondersteund bij het starten van een pensioenregeling. Wilt u ook pensioenadvies? Vraag dan een offerte aan zodat wij contact met u op kunnen nemen over de mogelijkheden.

Offerte pensioenregeling