Advies pensioenregeling 2020

Advies pensioenregeling 2020

Maandag 9 december 2019

Advies over de pensioenregeling in 2020

Moet uw pensioenregeling aangepast worden in 2020? Of bereikt uw huidige regeling de einddatum? Dan moet u met veel zaken rekening houden. Wij zetten alvast een paar aandachtspunten op een rij.

Offerte advies pensioenregeling

Nieuwe regels en veranderende wensen

Door het pensioenakkoord uit 2019 volgen de komende jaren wetswijzigingen die de pensioenopbouw van deelnemers moeten verbeteren. Omdat het akkoord nog uitgewerkt wordt, hoeft u hier als werkgever nog niets mee te doen. Toch is het al verstandig om al te werken aan een toekomstbestendige pensioenregeling. Want misschien is het al verstandig in te spelen op de toekomstige leeftijdsonafhankelijke premie. Daarnaast krijgt u buiten de veranderende regels, ook te maken met veranderende wensen bij deelnemers. Ook kan het zijn dat u zelf een betere of beter betaalbare pensioenregeling wilt.

Defined contribution: de beschikbare premieregeling

De laatste jaren zijn veel bestaande pensioenregelingen omgezet naar beschikbare premieregelingen. Wij verwachten dat deze trend doorgaat. In plaats van het garanderen van de uitkering (defined benefit) wordt de hoogte van de inleg de nieuwe maatstaf (defined contribution). Werkgevers kiezen hiervoor om de regeling betaalbaar te houden en vooraf duidelijkheid te hebben over de kosten.

Zorgplicht bij aanpassing pensioenregeling

De zorgplicht voor aanpassing van een pensioenregeling moet uiterst zorgvuldig worden ingevuld. Zeker in situaties waarbij er sprake is van een versobering van de bestaande pensioenregeling. Hou er ook rekening mee dat de OR instemmingsrecht heeft bij wijziging van de pensioenregeling. De werkgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de communicatie naar de deelnemers. Het inhuren van een specialist op dit gebied is noodzakelijk. Wij kunnen u helpen met de pensioencommunicatie.

Pensioenadvies OR

Bij het aanpassen van uw pensioenregeling mag u de zorgplicht niet uit het oog verliezen. Zeker in situaties waarbij er sprake is van een versobering van de bestaande pensioenregeling. Hou er ook rekening mee dat de OR instemmingsrecht heeft bij wijziging van de pensioenregeling. De OR kan er voor kiezen zelf een pensioenadviseur in te schakelen om te toetsen of de gekozen pensioenoplossing voldoet.

Advies bij aanpassen, verlengen of starten pensioenregeling

Onze pensioen consultants helpen u bij het aanpassen of verlengen van de pensioenregeling. We maken bijvoorbeeld een duidelijke marktverkenning om te bekijken of uw huidige regeling nog voldoet of dat er betere alternatieven zijn. We rapporteren de uitkomsten in heldere taal. Heeft u nog geen regeling en overweegt u een pensioenregeling te starten? Ook dan kunnen wij u natuurlijk van A tot Z ondersteunen. Wij zijn transparant over onze diensten en onze kosten, u weet dus vooraf precies wat u kunt verwachten.

Adviesgesprek aanpassen pensioen