Collectief pensioen aanpassen voor Wet toekomst pensioenen

Collectief pensioen aanpassen voor Wet toekomst pensioenen

Vrijdag 15 maart 2024

Collectief pensioen aanpassen voor Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen brengt voor bedrijven verplichtingen met zich mee, maar biedt ook kansen. Want als werkgever kun je nu het pensioen van je werknemers persoonlijker en toekomstbestendiger maken. Onze pensioenadviseurs staan klaar om werkgevers te helpen bij deze 7 stappen.

1. Op tijd een pensioenadviseur inschakelen

Schakel op tijd een onafhankelijk pensioenadviseur in. Wij verwachten dat het hele traject zomaar een jaar in beslag kan nemen. Je hebt tot 1 januari 2028 om jouw pensioenregeling pensioenakkoord-proof te maken. Heb je nu een pensioenregeling hebt ondergebracht bij een verzekeraar of PPI is ondergebracht? Dan ligt de deadline voor het opstellen van een transitieplan op 1 oktober 2027.

Wanneer is het beste moment om te beginnen?

Vaak is het naderen van de contractvervaldatum van de huidige regeling een logisch moment. Ben je van plan op korte termijn een aantal nieuwe mensen in dienst te nemen? Dan kan het verstandig zijn eerder te starten.

2. Betrek werknemers bij het aanpassen van de pensioenregeling

Een pensioenregeling aanpassen heeft grote gevolgen voor de oudedagsvoorziening van je werknemers. Betrek ze dan ook bij het opstellen van de nieuwe, aangepaste regeling. Begin het traject daarom met in gesprek gaan met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Maak duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over wie wanneer en waarbij betrokken wordt.

3. Plichten en wensen in beeld brengen

Aanpassen van de regeling moet, maar het is direct ook een goed moment om te kijken naar de wensen. Door veranderingen in het bedrijf of personeelsbestand kunnen de pensioenwensen veranderd zijn. Daarom is het goed om de wensen en plichten op een rij te zetten.

4. Een marktverkenning maken

Je hebt als werkgever de keuze tussen veel verschillende pensioenaanbieders. Daarom is het verstandig een marktverkenning te laten maken door je pensioenadviseur. Dan weet je welke aanbieder het beste past bij jouw wensen.

5. Keuze voor de nieuwe regeling

Aan de hand van de marktverkenning kun je een keuze maken voor hoe jouw regeling eruit komt te zien (hier vind je een overzicht van de verschillende opties). En bij welke aanbieder je de pensioenregeling onderbrengt en wanneer de nieuwe regeling start.

6. Implementatie nieuwe pensioenregeling en communicatie naar medewerkers

Nadat de keuze is gemaakt, informeer je alle medewerkers over de veranderingen die er komen. Het is belangrijk om medewerkers echt te betrekken, want de nieuwe pensioenwet heeft grote gevolgen voor de oudedagsvoorziening. Schakel een specialist in pensioencommunicatie in die door middel van een e-mail of brief óf individuele deelnemersgesprekken inzoomt op de gevolgen voor iedere deelnemer.

7. Compenseren medewerkers

Stap je over van een stijgende staffel naar een vlak premiepercentage voor iedereen? Dan moeten de medewerkers gecompenseerd worden. Dit kan op twee manieren. Maak hierbij gebruik van een transitieplan.

Advies op maat voor het aanpassen van de pensioenregeling

Natuurlijk kunnen de pensioenadviseurs van pensioen.com je helpen bij alle stappen. Bel 0172 245 951 voor persoonlijk advies of vraag een offerte aan voor het aanpassen van de pensioenregeling.

  Advies Wet toekomst pensioenen aanvragen