Communicatie essentieel bij wijzigingen op pensioengebied

Communicatie essentieel bij wijzigingen op pensioengebied

Donderdag 7 juli 2016

Communicatie essentieel bij wijzigingen op pensioengebied

In de praktijk blijkt dat werkgevers het heel lastig vinden om hun werknemers te informeren over pensioen en het daarom maar nalaten. Hierdoor ontstaan er echter misstanden en onrust onder de werknemers. Dit had redelijk eenvoudig kunnen worden voorkomen door werknemers steeds goed op de hoogte te stellen van de wijzigingen die plaats (gaan) vinden in de pensioenregeling vanuit de werkgever.

Onrust door oversluiten pensioenregeling

Als de werknemers bij contractverlenging niet op de hoogte worden gebracht van het feit dat de werkgever bezig is om de regeling door een andere pensioenuitvoerder te laten uitvoeren, leidt dit tot problemen. Werknemers krijgen bijvoorbeeld vanuit het niets een brief en een polisblad van de oude uitvoerder waarop staat vermeld dat de polis in verband met uitdiensttreding premievrij is gemaakt en dat er verder niet meer wordt opgebouwd in die polis. Dit geeft dat een hoop onrust en miscommunicatie.

Tijdig informeren bij aanpassen pensioenregeling

Dit is te voorkomen door de werknemers tijdig bij een traject van wijzigingen in de pensioenregeling te informeren. Ook als het bedrijf beschikt over een OR, is het goed om alle werknemers tijdig te informeren. Dit kan bijvoorbeeld door ze te informeren per brief, een inloopspreekuur of een presentatie.

Advies over wijzigen pensioenregeling en communicatie

Een pensioenadviseur kan u natuurlijk ondersteunen bij dit traject. Voor advies over het aanpassen van een pensioenregeling en de communicatie met uw medewerkers, kunt u altijd contact met ons opnemen.