De (on)macht van de ondernemingsraad bij wijziging pensioenregeling

De (on)macht van de ondernemingsraad bij wijziging pensioenregeling

Vrijdag 6 januari 2017

De (on)macht van de ondernemingsraad bij wijziging pensioenregeling

In veel adviestrajecten rondom pensioen hebben wij te maken met een ondernemingsraad (OR). Over het algemeen zijn OR-leden betrokken bij het wel en wee van hun collega’s en de continuïteit van de  onderneming.

Wijzigen pensioenregeling door premieverhoging

Bij wijzigingen in de pensioenregeling is instemming nodig van de OR. Een adviestraject rondom (wettelijke) wijzigingen in de pensioenregeling of verlengingen van bestaande pensioenregelingen is tamelijk complex. Zeker nu verlenging van bijvoorbeeld een middelloonregeling een flinke premieverhoging oplevert.

Werkgevers zijn meestal niet bereid zijn deze verhoging volledig voor hun rekening te nemen. De werknemers zitten ook niet te wachten op een verhoging van de eigen bijdrage. Werkgevers opteren dan vaak voor het omzetten naar een regeling waarbij alle risico’s bij de werknemers liggen, een zogenaamde beschikbare premieregeling. 

Gaat de OR akkoord met wijziging pensioen?

Maar wat betekent dat voor de positie van de werknemers? Welk standpunt ga je hierin als OR innemen? Wat zijn verstandige keuzes en reële opties?

Helaas ontbreekt het bij de meeste ondernemingsraden (zowel bij grote als bij kleine ondernemingen) aan de deskundigheid om de voorstellen van de adviseur van de werkgever zelfstandig te kunnen beoordelen. Van groot belang daarom is om als OR tijdig een eigen deskundig adviseur in te schakelen. Onafhankelijke bijstand op hetzelfde niveau als de door de werkgever ingehuurde professional.

Deze adviseur kan u als OR helpen bij het afwegen van de belangen van zowel de werknemers als die van de onderneming. Er zijn vaak voldoende alternatieven te bedenken. Gebruik als OR dus uw macht op een juiste wijze en zorg daarmee voor een goede en verantwoorde wijziging van de pensioenregeling in uw onderneming.