Een mondelinge pensioentoezegging is ook een toezegging

Een mondelinge pensioentoezegging is ook een toezegging

Vrijdag 10 juni 2016

Een mondelinge pensioentoezegging is ook een toezegging!

Doordat er voor werknemers weer meer te kiezen valt aan vacatures, worden ook de secundaire arbeidsvoorwaarden weer belangrijker bij de te maken keuze. Een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde is de mogelijkheid van pensioenopbouw via de werkgever. Is er wel of geen pensioenregeling aanwezig in het bedrijf waar wordt gesolliciteerd en wat houdt de pensioenregeling precies in?

Pensioentoezegging tijden sollicitatiegesprek

Indien dit aan de orde komt tijdens het sollicitatiegesprek, is daar het moment voor de werkgever om alert te zijn! Wat namelijk als de sollicitant, die je als werkgever graag als werknemer wil hebben, aangeeft een andere pensioentoezegging te willen krijgen. Bijvoorbeeld gelijk aan zijn of haar huidige pensioenregeling. Of wanneer de sollicitant wil dat er een pensioentoezegging wordt gedaan. Mocht je als werkgever tijdens die gesprekken mondeling  aan de werknemer laten weten dat je daar mee akkoord bent, dan is dat ook een daadwerkelijke toezegging die je na dient te komen.

Dit kan lastig zijn  als dit niet de enige werknemer in je bedrijf is en er qua functie ook niet een heel groot onderscheid is te maken.  De toezegging zou dan namelijk ook voor de andere werknemers moeten gaan gelden. Wellicht was dit qua kosten niet helemaal de bedoeling of nog niet helemaal doorgerekend naar wat het effect hiervan is op de totale personeelskosten.

Geen toezeggingen doen zonder onderzoek naar consequenties

Het is zodoende raadzaam om in dit soort gesprekken vooralsnog niks daadwerkelijk  toe te zeggen, voordat  het effect op de kosten bekend voor u is. Het is uiteraard wel mogelijk om bij de sollicitant  aan te geven dat u dit verder gaat bekijken en de mogelijkheden wil onderzoeken. Op die manier wordt er meer open gehouden hoe en op welke manier je tegemoet kunt komen aan de wens/eis van de sollicitant. Vervolgens kan of de pensioenregeling zodanig worden aangepast of worden opgezet op een manier die ook passend is bij de situatie van het bedrijf en de wensen/uitgangspunten die je als werkgever hebt. Of wellicht dat een en ander individueel met de nieuwe werknemer via het salaris kan worden afgewikkeld.

Pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde voor nieuwe medewerkers

Tot slot is het goed om voorafgaand aan de sollicitatieprocedure goed na te denken over welke werknemer je binnen wil halen en over de vraag wat je totale beloningspakket daarvoor is en of je daarmee marktconform bent in vergelijking met de branche/concurrentie. Pensioen is wellicht niet zo tastbaar als salaris en een auto van de zaak, maar werd en wordt nu weer vaker  als eis in de beloning gesteld.  De kostenkant van pensioen is echter lastiger in te schatten (ook het effect op langere termijn) dan salaris of een auto van de zaak. Van te voren kan worden bekeken wat de kosten zijn voor een bepaalde pensioentoezegging die marktconform is.  De uitgangspositie van toezeggingen die gedaan kunnen worden in het sollicitatiegesprek staat dan goed op het netvlies!