Generatiepact: aandachtspunten voor werkgevers

Generatiepact: aandachtspunten voor werkgevers

Donderdag 22 augustus 2019

Generatiepact: aandachtspunten voor werkgevers

De invoering van de Wet toekomst pensioenen moet leiden tot een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. Er zijn ook nieuwe afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen werkend en gezond hun pensioenleeftijd kunnen bereiken. Wij bespreken wat werkgevers kunnen doen om medewerkers ook op latere leeftijd duurzaam inzetbaar te houden.

De AOW-leeftijd stijgt, maar minder snel

Wat al wel per direct wijzigt is de AOW-leeftijd. Die stijgt nog steeds, maar minder snel dan eerst was afgesproken. De AOW-leeftijd wordt twee jaar vastgezet op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden.

Eerder stoppen met werken

In de praktijk horen wij vaak "ik moet doorwerken tot een bepaalde datum". Dit willen wij iets nuanceren. Eerder stoppen kan nog steeds door het pensioen eerder te laten ingaan dan de AOW-uitkering. Het is dan wel raadzaam een overbrugging te regelen tot aan uw AOW. Deze kan namelijk (nog) niet vervroegd worden uitgekeerd. Als uw medewerker hiermee op tijd begint, bijvoorbeeld door maandelijks alvast wat geld opzij te zetten voor extra inkomen voor later of om bij te sparen via de pensioenregeling, kan eerder stoppen best haalbaar zijn.

Generatiepact draagt bij aan duurzame inzetbaarheid

Bij veel medewerkers leeft de wens om op latere leeftijd minder te werken. Maar dan moeten de gevolgen voor de hoogte van het loon en de pensioenopbouw niet te groot zijn. Het generatiepact is hiervoor een oplossing. Oudere werknemers gaan minder werken, in plaats daarvan worden jongere werknemers aangenomen. De oudere werknemer wordt wel gecompenseerd. Bijvoorbeeld met de 80/90/100-regeling. De werknemer werkt 80%, krijgt 90% van het loon en bouwt 100% pensioen op. Maar die percentages kunnen verschillen.

Advies bij eerder stoppen met werken of het generatiepact

De regels wanneer een werknemer eerder wil stoppen met werken zijn complex. Net als bij het minder gaan werken met wel 100% pensioenopbouw. Zorg dat u als werkgever en de medewerker zelf hierover goed geïnformeerd worden. Want het zijn hoe dan ook beslissingen die grote invloed hebben op de financiële situatie van de medewerker en de uitvoering van de werkzaamheden van uw bedrijf.

Offerte pensioenadvies aanvragen