Het grote belang van een ANW-hiaat verzekering

Het grote belang van een ANW-hiaat verzekering

Maandag 19 september 2016

Het grote belang van een ANW-hiaat verzekering

In gesprekken met werknemers is het nabestaandenpensioen altijd een belangrijk onderwerp. Veel werknemers hebben ten onrechte een veel te hoge verwachting van het na hun overlijden uit te keren nabestaandenpensioen. Als werkgever kun je hier echter een rol spelen met de ANW-hiaat verzekering.

Overlijden is natuurlijk altijd een hele trieste zaak. Bij mensen die nog jong zijn en nog volop aan het arbeidsproces deelnemen, zijn er dan naast de partner vaak ook nog kinderen die verzorgd moeten worden. Als werkgever wil je dan natuurlijk dat er in ieder geval geen financieel leed is voor de nabestaanden. Advies nodig over de (collectieve) ANW-hiaat verzekering? Neem dan vrijblijvend contact op via 0172 – 245 951.

Offerte advies over de pensioenregeling

Hoe is het nabestaandenpensioen in Nederland geregeld?

In nagenoeg elke pensioenregeling is een nabestaandenpensioen (partner en kinderen) verzekerd. In het meest optimale geval (jong in dienst gekomen en nog steeds dezelfde werkgever) zal dat nabestaandenpensioen (even los van het wezenpensioen) ca. 50% van de pensioengrondslag bedragen. Bij een modale werknemer met een inkomen van afgerond € 33.000,- is de pensioengrondslag ca. € 20.000,-. Nabestaandenpensioen is dan 50% ofwel € 10.000,-. Het inkomen daalt dus heel fors van € 33.000,- naar € 10.000,-. Komt iemand op latere leeftijd in dienst bij zijn werkgever (en dat is bij de meerderheid van de werknemers het geval) dan bestaat er een gerede kans dat het nabestaandenpensioen aanzienlijk lager is.

Collectieve ANW-hiaat verzekering

De ANW-regeling (Algemene Nabestaanden Wet) van de overheid keert nog maar heel beperkt uit. Mijn ervaring is dat de meeste werknemers niet, of in ieder geval onvoldoende, nadenken over de situatie na hun overlijden. Een collectieve ANW-hiaat verzekering kost relatief weinig (leeftijdsafhankelijke premie) en de premie wordt voldaan vanuit het bruto loon. De uitkering van ca. € 14.500,- per jaar is overigens ook bruto en loopt tot de 67-jarige leeftijd van de partner. De uitkering is over het algemeen onafhankelijk van de eventuele uitkering van de overheid.

Vrijwillige verzekering voor werknemers

Ik adviseer werkgeversklanten om een (al dan niet vrijwillige) ANW-hiaat verzekering te hebben voor de werknemers. Middels goede voorlichting aan de werknemers kunnen die dan op basis van hun eigen omstandigheden besluiten of ze deel willen nemen. Ik adviseer ook om de werknemers die niet deel willen nemen daarvoor te laten tekenen zodat er bewust afstand is gedaan van de mogelijkheden van de ANW-hiaat verzekering. Als werkgever heb je dan in elk geval het maximale eraan gedaan.

Advies over de ANW-hiaat verzekering?

Heeft u advies nodig over het nabestaandenpensioen of de (collectieve) ANW-hiaat verzekering? Wij adviseren u graag over de keuzes die u heeft. Bel 0172 - 245 951 voor een vrijblijvend adviesgesprek, stuur een e-mail of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte advies over de pensioenregeling