Invloed crisis coronavirus op pensioenregelingen

Invloed crisis coronavirus op pensioenregelingen

Vrijdag 27 maart 2020

Invloed crisis coronavirus op pensioenregelingen

Pensioenuitvoerders willen ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Een aantal partijen (Ministerie SZW, DNB, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars) zijn hierover in overleg met elkaar. Het uitgangspunt is te borgen dat de pensioenopbouw voorlopig door kan gaan, inclusief de daarbij verzekerde risico’s, zoals nabestaandenpensioen.

Pensioenwet

De Pensioenwet laat eigenlijk geen ruimte voor premieachterstanden. Want later premie betalen betekent ook dat premie niet geïnvesteerd wordt. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de pensioenopbouw.

Beleid pensioenverzekeraars

De verwachting is dat verzekeraars met de uitkomsten van het overleg zelf hun beleid bepalen. Het uiteindelijke beleid zal verschillen per aanbieder. Ook is nog niet duidelijk hoe lang de maatregelen gaan duren.

Acute betalingsproblemen

Het is belangrijk dat werkgevers zich melden bij hun adviseur en de pensioenaanbieder als zij acute betalingsproblemen hebben. Er kan dan samen gezocht worden naar een oplossing binnen de kaders van de Pensioenwet.

Aanpassen van de pensioenregeling

In principe is het niet mogelijk de pensioenregeling tussentijds aan te passen. Hiervoor is instemming nodig van het personeel. Als een bedrijf op het randje van een faillissement staat, dan mag de werkgever mogelijk wel de pensioenregeling eenzijdig aanpassen. Dit kan dan zonder wederzijdse instemming.

Advies over aanpassen pensioenregeling

De adviseurs van pensioen.com staan voor u klaar als u uw pensioenregeling aan wil passen. Bel 0172 245 951 of vul het contactformulier in zodat wij contact met u op kunnen nemen.

Contactformulier pensioenadvies