Meer aandacht voor beleggingen beschikbare premieregeling

Meer aandacht voor beleggingen beschikbare premieregeling

Dinsdag 28 maart 2017

Meer aandacht voor beleggingen beschikbare premieregeling

Op pensioengebied wordt het aandeel van de beschikbare premieregelingen steeds groter. Dit komt mede door de lage rente die zorgt voor een forse premietoename bij pensioen op middelloonbasis. De lage rentestand heeft ook tot gevolg dat er meer kapitaal nodig is om de toegezegde gegarandeerde uitkeringen te kunnen uitbetalen. Voor veel werkgevers zijn deze extra lasten niet meer te betalen en is de overstap naar een beschikbare premieregeling een logisch gevolg.

Hoe werkt een beschikbare premieregeling?

Bij een beschikbare premieregeling wordt de hoogte van de premie toegezegd en moet de werknemer van zijn spaarpot op pensioendatum een pensioenuitkering aankopen. Er wordt dus geen uitkering gegarandeerd. De werkgever loopt in dit geval geen risico op een hogere premie bij een lage rentestand. Voor de hoogte van de pensioenuitkering is de werknemer dus afhankelijk van de rentestand op pensioendatum.

Risico-rendement-verhouding beleggingen

Hoe maak je nu als werkgever de juiste keuze voor een aanbieder voor de pensioenregeling op basis van een beschikbare premie? In het verleden werd vaak veel aandacht besteed aan de kosten van de pensioenregeling. Maar er werd minder gekeken naar de verhouding tussen risico en rendement van de beleggingen die de verzekeraars aanbieden. Van de totale kosten van de pensioenregeling wordt 85 tot 90% geïnvesteerd in beleggingen. Het is juist daarom erg belangrijk om hier uitvoerig naar te kijken.

Life cycle-fondsen

Om de beleggingsrisico’s te matchen met de beleggingshorizon van de deelnemers zijn life cycle-fondsen in het leven geroepen. Het kenmerk van een life cycle-fonds is dat naarmate de deelnemer ouder wordt de risico’s van de beleggingen afnemen. Iedere verzekeraar heeft een eigen kijk op het toepassen van het life cycle-principe en biedt hiervoor één of meerdere fondsen aan.

Analyse van beleggingsmogelijkheden pensioenregeling

Wij kunnen de verschillende fondsen van de diverse verzekeraars met elkaar vergelijken. Hiermee brengen wij de risico’s en rendementen voor u in kaart. In een rapportage waarbij de fondsen op verschillende indicatoren met elkaar worden vergeleken krijgt u een goed overzicht van de mogelijkheden die passen bij het risicoprofiel van u als werkgever.

Kiezen voor een nieuwe beschikbare premieregeling?

Bereikt uw pensioencontract de einddatum en moet u nu kiezen voor een nieuwe pensioenregeling of pensioenuitvoerder? U kunt contact met ons opnemen. Wij helpen u om aan uw zorgplicht richting uw werknemers te voldoen. Wij assisteren u bij het vinden van de juiste beleggingsfondsen en de bijbehorende pensioenuitvoerder.