Nieuwe pensioenwet en de beschikbare premieregeling

Nieuwe pensioenwet en de beschikbare premieregeling

Maandag 12 juni 2023

Nieuwe pensioenwet en de beschikbare premieregeling

De nieuwe pensioenwet gaat in op 1 juli 2023. Deze wet heeft ook voor werkgevers met een verzekerde pensioenregeling ingrijpende gevolgen. In dit artikel zetten we de belangrijkste punten op een rij voor bedrijven met een beschikbarepremieregeling met stijgende premiepercentages.

Advies pensioen aanpassen voor nieuwe pensioenwet

Overgangsfase nieuwe pensioenwet

Op 1 juli 2023 start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers afspraken maken over het aanpassen van hun pensioenregeling aan de nieuwe pensioenwet. Daarna gaan pensioenuitvoerders deze afspraken uitvoeren. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de Wet toekomst pensioenen.

Verschil tussen pensioenfondsen en verzekerde regelingen

De impact is anders voor werkgevers die aangesloten zijn bij pensioenfondsen en werkgevers die een verzekerde regelingen aanbieden bij een verzekeraar of PPI. Meestal sluiten de verzekerde en PPI regelingen al beter aan bij de nieuwe regels. Dat komt omdat deze regelingen vaak al op basis van beschikbare premie zijn. Ook zijn verzekerde pensioenregelingen al individueel en persoonlijk.

Wat verandert voor werkgevers met een verzekerde of PPI regeling?

In het nieuwe pensioenstelsel geldt voor iedere deelnemer, ongeacht zijn leeftijd, hetzelfde percentage van de pensioengrondslag als jaarlijkse beschikbare premie. Nu is er vaak sprake van een stijgend premiepercentage gekoppeld aan de leeftijd. Werkgevers met een verzekerde of PPI regeling met een stijgend premiepercentage moeten overgaan naar een vlak premiepercentage.

Ook verandert het nabestaandenpensioen. Dat wordt een vast percentage van het salaris. Dit gaat voor alle werknemers gelden en moet dus in elke regeling aangepast worden.

Nieuwe pensioenwet

Drie opties voor werkgevers met een stijgende premiestaffel

Duidelijk is: de pensioenregeling moet sowieso aangepast worden. Voor bestaande werknemers voor de transitie zijn er drie opties. Aan iedere optie kleven voor- en nadelen.

Optie 1: stijgende staffel premiepercentages behouden voor bestaande werknemers (overgangsregeling)

Geen wijziging in pensioen opbouw en eigen bijdragen
✔ Geen compensatie
✔ Geen complexe communicatie
✘ 2 regelingen voor bestaande en nieuwe groep (ongelijkheid in arbeidsvoorwaarden)

Optie 2: overstappen op een vlak premiepercentage, met compensatie in de vorm van extra pensioen inleg

✔ 1 regeling voor bestaande en nieuwe groep (gelijkheid in arbeidsvoorwaarden)
✔ Na 10 jaar is de compensatieregeling voorbij en zakt het pensioenbudget fors
✘ Er moet compensatie gegeven worden aan zowel bestaande als nieuwe werknemers
✘ Compensatie moet uiterlijk in 2037 of 2038 gegeven zijn en dat betekent gedurende 10 jaar fors hogere pensioenlasten
✘ Afvlakking pensioenopbouw, behalve bij hoge vlakke premie en/of extra inleggen
✘ Compensatieregeling voor pensioenverlies (inspanningen salarisadministratie en communicatie)

Optie 3: overstappen op een vlak premiepercentage, met compensatie in de vorm van een bruto component op de salarisstrook

✔ 1 regeling voor bestaande en nieuwe groep
✔ Compensatie kan uitgesmeerd worden over de resterende arbeidsduur van de werknemer
✔ Werknemer kan zelf bepalen wat te doen met de compensatie
✘ Geen compensatie voor nieuwe werknemers
✘ De compensatie wordt door de werknemer wellicht niet gebruikt voor pensioen
✘ Afvlakking pensioenopbouw, behalve bij hoge vlakke premie en/of extra inleggen
✘ Compensatieregeling voor pensioenverlies (inspanningen salarisadministratie en communicatie)

Overgangsregeling voor werkgevers

De eerste optie die hierboven genoemd wordt, is mogelijk door een overgangsregeling. Deze regeling houdt in dat werknemers die nu al in een premieregeling met oplopende premies zitten, daar in mogen blijven. Alleen voor nieuwe deelnemers in een pensioenregeling geldt de verplichte vlakke premie.

Pensioenregeling aanpassen voor de nieuwe pensioenwet

Hoe de pensioenregeling aangepast moet worden is afhankelijk van de huidige regeling, opbouw van de werknemerspopulatie, budget en visie. Als werkgever moet je optie kiezen en de aangepaste regeling implementeren. Daarbij is ook instemming nodig van de OR en/of werknemers.

Gelukkig sta je er niet alleen voor. De pensioenspecialisten van pensioen.com helpen je graag. We zorgen ook voor de communicatie naar de medewerkers. Vraag daarom een offerte aan zodat we daarna een afspraak in kunnen plannen.

Offerte collectief pensioen voor de nieuw pensioenwet