Wat is het pensioen 1-2-3?

Wat is het pensioen 1-2-3?

Woensdag 25 januari 2017

Wat is het pensioen 1-2-3?

Veel werknemers denken niet of te laat na over hun pensioen. Er is weinig pensioenbewustzijn. Tot voor kort werden deelnemers geïnformeerd met de zogenaamde startbrief. In de praktijk bleek dit voor werknemers een onleesbaar dik pak papier, dat ongeïnteresseerd terzijde werd gelegd.

De informatie over de pensioenregeling in drie lagen

Met het Pensioen 1-2-3 wordt er dan ook gekozen voor een andere aanpak. Door gelaagd te communiceren, van een basis boodschap tot een uitgebreide verdieping, krijgt de deelnemer alleen de informatie waaraan hij behoefte heeft. Wat krijgt de deelnemer per laag?

  1. Benoemt enkel de belangrijkste onderdelen.
  2. Geeft een verdieping van de eerste laag.
  3. Voor de echte liefhebber wordt hier de pensioenregeling in detail weergegeven. Deze laag bevat alle inhoudelijke documenten van de regeling zoals het pensioenreglement, uitvoeringsovereenkomst, etc.

Op welke vragen geeft het Pensioen 1-2-3 antwoord?

  • Wat biedt mijn pensioenregeling wel?
  • Wat biedt mijn pensioenregeling niet?
  • Hoe bouw ik pensioen op?
  • Welke keuzes heb ik?
  • Hoe zeker is mijn pensioen?
  • Welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder?
  • Wanneer moet ik in actie komen?

Bijdragen aan pensioenbewustzijn

Pensioenbewustzijn is niet eenvoudigweg te creëren. De praktijk zal uitwijzen of het Pensioen 1-2-3 hieraan bijdraagt. De eenvoud en uniformiteit zullen in ieder geval bijdragen tot een aantrekkelijkere, leesbare en begrijpelijke bron van informatie. Dit in tegenstelling tot de eerdere startbrief. De ervaring leert dat voor een effectieve pensioencommunicatie en een daadwerkelijk pensioenbewustzijn er meer nodig is dan schriftelijke informatie. Een jaarlijkse pensioenpresentatie en persoonlijke pensioengesprekken met werknemers kunnen hieraan een grote bijdrage leveren.