Pensioen voor werknemers zonder cao

Pensioen voor werknemers zonder cao

Woensdag 21 juni 2023

Pensioen voor werknemers zonder cao

In de cao staan vaak afspraken over de pensioenopbouw. Maar niet alle bedrijven hebben een cao. Ben jij als werkgever niet gebonden aan een cao, dan mag je meestal zelf bepalen of je een pensioenregeling aanbiedt. Wij leggen uit hoe het precies zit.

Offerte pensioen voor werknemers zonder cao

Geen cao, wel pensioen

Bij de meeste beroepen (ongeveer 80%) is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten tussen werkgevers en werknemers. De pensioenafspraken vormen een belangrijk deel van deze cao’s. Maar is het dan: geen cao, geen pensioen? Nee, als er geen cao is, betekent dat niet dat er ook geen pensioenopbouw is. Want de meeste werkgevers kiezen er zelf voor om een pensioenregeling aan te bieden. Geen cao, wel pensioen dus.

Pensioenregeling aanbieden voor werknemers zonder cao

De meeste werkgevers die niet gebonden zijn aan een cao, kiezen om wel een pensioenregeling aan te bieden. Belangrijke argumenten hiervoor zijn:

  • Pensioen is niet alleen inkomen voor later, maar kan ook zorgen voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid of voor inkomen voor nabestaanden als een werknemer overlijdt.
  • Een pensioenregeling maakt een werkgever aantrekkelijker voor nieuwe werknemers.
  • Ook kan het de binding met bestaande werknemers versterken.
  • Bovendien levert een pensioenregeling belastingvoordeel op voor de werknemer.

Advies over pensioen voor werknemers zonder cao

Bied je met jouw bedrijf nog geen pensioenregeling aan voor het personeel? Wij kunnen je ondersteunen bij dit traject. Een pensioenregeling is complex en er zijn verschillende belangen en verplichtingen waar je rekening mee moet houden. Wij geven inzicht in de mogelijkheden en bieden onafhankelijk pensioenadvies. Op die manier maak je de beste keuze voor uw nieuwe pensioenregeling.

Offerte pensioenregeling aanvragen

Geen cao, wel pensioen

Werkingssfeer onderzoeken

In sommige gevallen ben je verplicht je werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Dit kan het geval zijn als jouw werknemers werk doen dat valt onder een zogeheten verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds. Twijfel of voor jouw bedrijf een verplichtstelling van toepassing is? Laat het dan controleren aan de hand van een werkingssfeeronderzoek. Onze collega’s van bpf-cao.nl kunnen je hier bij helpen.

Werkingssfeeronderzoek