Pensioencontract formeel opgezegd: dit zijn de volgende stappen

Pensioencontract formeel opgezegd: dit zijn de volgende stappen

Donderdag 30 juni 2022

Pensioencontract formeel opgezegd: dit zijn de volgende stappen

Veel verzekeraars zeggen de periode pensioencontract formeel op. Dat doen zij voor pensioenregelingen met als einddatum 1 januari. Ontvangt u ook een opzegging? Dan begeleiden wij u graag bij de vervolgstappen.

Advies verlenging pensioencontract

Einddatum van het pensioencontract

Is de einddatum van het pensioencontract in zicht? Vaak is dat 1 januari van het volgende jaar. Dan informeert de pensioenverzekeraar u. Meestal gebeurt dit per post. In de brief staat dat de pensioenregeling wordt opgezegd. Maar dat betekent niet dat u de pensioenregeling onder moet brengen bij een andere pensioenverzekeraar.

Pensioencontract formeel opzeggen

Wat betekent het pensioencontract formeel opzeggen? Dat de pensioenaanbieder het contract opzegt om te voorkomen dat het contract automatisch wordt verlengd. Na de formele opzegging kan wel een nieuw contract gesloten worden. Dit doet u samen met uw pensioenadviseur.

Wat staat er in de opzegbrief van de pensioenregeling?

In de opzegbrief, ook bekend als verlengingsbrief of opzeggingsbrief, staat de einddatum vermeld. Ook wordt u verwezen naar uw pensioenadviseur. Heeft u nog geen adviseur of wilt u een second opinion? De specialisten van pensioen.com staan natuurlijk voor u klaar.

Is er een onderbrengingsplicht?

Vaak is een onderbrengingsplicht van toepassing. De onderbrengingsplicht houdt in dat op grond van artikel 23 van de Pensioenwet werkgevers verplicht zijn de uitvoering van de pensioenovereenkomst van hun werknemers onder te brengen bij een pensioenuitvoerder. De werkgever sluit daarvoor een uitvoeringsovereenkomst met een pensioenuitvoerder. Bij faillissement van de werkgever behouden de deelnemers de opgebouwde pensioenrechten, omdat het pensioenkapitaal niet in het failliete bedrijf zit.

Om geen risico te lopen, is het noodzakelijk dat de pensioentoezegging aan uw werknemers per 1 januari is ondergebracht bij een pensioenuitvoerder. Dat betekent: u moet de pensioenregeling verlengen. Dat hoeft niet bij dezelfde pensioenuitvoerder.

De volgende stappen: adviseur kiezen en pensioenregeling verlengen

Het is van belang om voor de verlenging van uw pensioenregeling deskundig advies in te winnen. Kom op tijd in actie. Want het wijzigen van een pensioenregeling kost altijd enige tijd, zeker ook omdat voor een wijziging mogelijk instemming van de werknemers nodig is. Wij kunnen aanbieders vergelijken en offertes aanvragen die aansluiten op uw wensen. Zo weet u zeker dat u volgend jaar de beste pensioenregeling heeft.

Bel 0172 245 951 om uw vraag direct met een pensioenadviseur te bespreken of vraag een offerte voor het verlengen van de pensioenregeling aan. Onze pensioenadviseurs nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.

Offerte verlenging pensioencontract