Toetredingsleeftijd pensioenregeling 18 jaar

Toetredingsleeftijd pensioenregeling 18 jaar

Vrijdag 15 september 2023

Toetredingsleeftijd pensioenregeling naar 18 jaar

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is het verbeteren van de situatie voor werkenden zonder pensioen. Mede daarom wordt de minimale toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen per 1 januari 2024 verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. Wat betekent dit voor de pensioenregeling van jouw bedrijf?

Aanvulling op pensioenovereenkomst

De wijziging van de wettelijke toetredingsleeftijd geldt voor iedere pensioenregeling. Pensioenaanbieders sturen in het najaar een aanvulling op de bestaande pensioenovereenkomst. In de maand januari 2024 moeten werkgevers de deelnemers doorgeven die opgenomen moeten worden in de pensioenregeling. Dat gaat dan om werknemers tussen 18 en 21 jaar die op 1 januari 2024 een arbeidsovereenkomst hebben.

Toetredingsleeftijd bij nieuwe regelingen

Pensioenaanbieders hanteren nu meteen de toetredingsleeftijd 18 jaar wanneer een nieuw voorstel wordt uitgewerkt. De pensioenadviseurs van pensioen.com zorgen ervoor dat nieuwe regelingen ook op andere punten ingericht worden volgens de richtlijnen uit de nieuwe pensioenwet. Neem voor persoonlijk advies over het opstarten of wijzigen van een pensioenregeling contact met ons op. Bel 0172 245 951 of vraag een offerte aan voor advies.

Offerte aanpassen pensioenregeling