Tool: moet mijn bedrijf verplichte aansluiten bij een BPF?

Tool: moet mijn bedrijf verplichte aansluiten bij een BPF?

Donderdag 30 maart 2023

Tool: moet mijn bedrijf verplichte aansluiten bij een BPF?

De Pensioenfederatie heeft een tool beschikbaar gesteld voor bedrijven. Met deze tool is relatief eenvoudig te bepalen of een bedrijf onder een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) vallen. Wij benadrukken wel dat het gaat om een eerste indicatie en geen definitief antwoord.

Bij welk pensioenfonds hoor ik?

De online tool heet Bij welk pensioenfonds hoor ik? Werkgevers kunnen daar een indicatie krijgen of zij zich bij een bedrijfstak- of beroepspensioenfonds moeten aansluiten. Dit gebeurt op basis van de SBI-code, sectorcode of de hoofdactiviteit van de onderneming in te vullen. Er komt direct een antwoord of sprake is van een verplichte of eventuele vrijwillige regeling.

Let op: vaak is er meer onderzoek nodig

Neem je als bedrijf de eerste personeelsleden aan of heb je dat recent gedaan? Zijn je bedrijfsactiviteiten gewijzigd? Dat zijn belangrijke momenten om te onderzoeken of een verplichtstelling geldt. De tool is daarvoor een hulpmiddel, maar meer niet. Er wordt slechts een indicatie gegeven van een mogelijk verplicht fonds voor de uitvoering van de pensioenregeling.

Soms is het heel duidelijk, maar vaak is aanvullend onderzoek nodig. Dit komt omdat ondernemingen zich vaak bezighouden met verschillende werkzaamheden. Daardoor is het lastiger de onderneming in een categorie te plaatsen. Er zijn meerdere factoren belangrijk voor het beantwoorden van deze vraag. Om die reden wordt dit onderzoek meestal uitbesteed. Zodat je uiteindelijk een onderbouwde conclusie hebt of je verplicht bent voor deelname aan een BPF of niet.

Gevaar van onterecht niet aansluiten bij een pensioenfonds

Als u zich vergeet aan te melden, kan een BPF met terugwerkende kracht de premie alsnog innen. Dit gaat om hele grote bedragen. Bedrijfstakpensioenfondsen doen zelf actief onderzoek om bedrijven op te sporen die onder de verplichtstelling vallen. Dit komt omdat werknemers pensioenaanspraken op het fonds kunnen verhalen. Daarom is het als werkgever belangrijk om goed uit te zoeken of deelname verplicht is.

Advies over verplichte aansluiting BPF

Is pensioenfonds verplicht voor jouw bedrijf? Dat kunnen de pensioenconsultants van BPF-CAO voor u onderzoeken. Dat doen ze met een werkingssfeeronderzoek. BPF-CAO is nat als pensioen.com onderdeel van VMD Koster. Neem contact met ons op om een afspraak in te plannen. Bel 0172 611 116 of vraag een pensioenofferte aan.

Pensioenofferte voor werkgevers