Variabele pensioenuitkeringen de oplossing?

Variabele pensioenuitkeringen de oplossing?

Maandag 22 augustus 2016

Variabele pensioenuitkeringen de oplossing?

De Wet verbeterde premieregeling maakt het mogelijk om een pensioenkapitaal na pensioeningang voor risico van de pensioengerechtigde te blijven beleggen. Dit noemen we de variabele pensioenuitkering.

Rekenrente bepalend voor hoogte uitkering

Bij het omzetten van het pensioenkapitaal ( alleen bij premie en kapitaalovereenkomsten) in een vaste levenslange pensioenuitkering is de rekenrente op het moment van inkoop bepalend. Als de rente laag is, is de uitkering ook laag. Beleggingsrisico wordt vaak ruim voor de pensioeningang stapsgewijs afgebouwd, waardoor ook het verwachte rendement afneemt.

Doorbeleggen na de pensioendatum

Bij een variabele pensioenuitkering wordt het mogelijk om door te beleggen. Het is niet langer noodzakelijk om het beleggingsrisico voor pensioeningang fors af te bouwen. Daarbij is de aankoop van een pensioenuitkering niet afhankelijk van één moment. Doordat na pensioeningang voor risico van de pensioengerechtigde kan worden doorbelegd, ontstaat na verwachting overrendement dat kan worden gebruikt voor het verhogen van de pensioenuitkering. Maar er zijn geen garanties meer!

Keuzes voor de pensioengerechtigde

Op pensioendatum zal de keuze voor pensioengerechtigde een stuk moeilijker worden. Ga je kiezen voor een variabele of vaste uitkering, een laag/hoog uitkering  en ben je op tijd gaan doorbeleggen, als je kiest voor een variabele uitkering.