Zaak Booking.com onderstreept belang Bpf-toets

Zaak Booking.com onderstreept belang Bpf-toets

Woensdag 31 januari 2024

Zaak Booking.com onderstreept belang Bpf-toets

Ongeveer 80% van de bedrijven met personeel moet zich verplicht aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Is een bedrijf niet aangemeld voor het Bpf terwijl dat wel moest, dan heeft dit grote financiële gevolgen. Voor de toekomst, maar ook met terugwerkende kracht.Begin 2024 werd Booking.com hier mee geconfronteerd. De financiële gevolgen? Een extra kostenpost van € 405 miljoen.

Booking.com valt onder werkingssfeer Bpf Reisbranche

Het gerechtshof in Den Haag bepaalt dat Booking.com zich moet aansluiten bij een pensioenfonds voor de reisbranche. De zaak over deelname aan een pensioenfonds duurt al jaren. In eerdere uitspraken kreeg Booking.com gelijk. Nu het gerechtshof de site na jaren ongelijk geeft, geldt de uitspraak met terugwerkende kracht vanaf 1999. Het moederbedrijf van Booking.com schat dat de uitspraak leidt tot een extra kostenpost van 405 miljoen euro.

De details over de zaak van Booking.com

  • De zaak was aangespannen door pensioenfonds Bpf Reisbranche. Dat was het oneens met het standpunt van Booking.com dat ze niet deel hoefden te nemen in een fonds voor de reisbranche.
  • Bpf Reisbranche stelde dat Booking.com actief bemiddelt voor reizigers en daarmee een reisagent of reisorganisator is. Dan zou het ook verplicht mee moeten doen met het pensioenfonds van dit soort bedrijven.
  • Booking.com voerde aan dat het zelf niet actief betrokken is bij de overeenkomst tussen hoteliers en toeristen.
  • Het gerechtshof in Den Haag maakt uit de statuten, website, jaarstukken en algemene voorwaarden van Booking.com op dat het bedrijf wel degelijk betrokken is bij het bemiddelen over een overnachtingsplek voor reizigers.

Andere zaak over verplicht pensioen: vleesvervanger of vlees

Ook in hele andere branches bestaat de discussie of bedrijven verplicht moeten deelnemen aan een Bpf. In dat geval ging het om het bedrijf Livekindly uit Oss. Dat produceert veganistische producten onder de merknaam Like Meat.Hier oordeelde de rechter dat veganistische en vegetarische gehaktballen net als gehaktballen van vlees onder de gemaksvoedingssector vallen en daarmee de verplichtstelling van pensioenfonds VLEP. Het hof wijst er onder andere op dat in het verplichtstellingsbesluit van pensioenfonds VLEP niet staat dat onder gemaksvoeding – de categorie waaronder gehaktballen en hamburgers vallen – alleen producten met vlees erin worden verstaan. Het gevolg van deze beslissing: Like Meat moet zich alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 aansluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds.

Bepalen of deelname aan bedrijfstakpensioenfonds verplichte is

Je kunt op basis van de werkzaamheden onder de verplichte deelname van een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Dit is tegenwoordig vaak onduidelijk. Dit komt omdat ondernemingen zich vaak bezighouden met verschillende werkzaamheden. Daardoor is het lastiger de onderneming in een categorie te plaatsen. Ook kunnen de werkzaamheden en regels voor verplichte aansluiting pensioenfonds door de jaren heen wijzigen. Er zijn dus meerdere factoren belangrijk voor het beantwoorden van deze vraag. Om die reden wordt is een onderzoek, een Bpf-toets, vaak noodzakelijk.

Bpf-toets verplichte deelname Bpf

Bij de Bpf-toets worden de werkzaamheden binnen de onderneming vergeleken met de werkzaamheden zoals die in de verplichtstelling van een pensioenfonds (werkingssfeerbepaling) zijn omschreven. Om die reden wordt de Bpf-toets ook werkingssfeeronderzoek genoemd.

De vergelijking wordt onder andere op basis van uitingen op de website, uittreksel van KvK, de statuten van de onderneming, sectorindeling en een uitgebreide inventarisatie gemaakt. Is er een hoofdzakelijkheidscriterium aanwezig binnen het pensioenfonds? Dan kijken de onderzoekers ook naar de loonsom, omzet en de gewerkte uren.

Bpf-toets met een werkingssfeeronderzoek

Ons advies is om bij twijfel eerst goed te onderzoeken of er sprake is van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Dit kan met een Bpf-toets of werkingssfeeronderzoek. De pensioenspecialisten van pensioen.com werken samen met BPF-CAO Auditbureau voor werkingssfeeronderzoek. Wilt u meer weten over dit onderzoek voor jouw organisatie? Neem contact met ons op via 0172 245 951 of vraag direct een offerte aan bij onze collega’s via bpf-cao.nl.

Offerte Bpf-toets