Afschaffing DGA-pensioen in eigen beheer

Afschaffing DGA-pensioen in eigen beheer

Zondag 21 mei 2017

Afschaffing DGA-pensioen in eigen beheer

DGA’s die pensioen opbouwen met pensioen in eigen beheer (PEB) moeten daar vóór 1 juli 2017 mee stoppen. Wij adviseren u graag. Uw partner en accountant worden actief betrokken in het adviestraject.

Overgangsregeling voor uw opgebouwde pensioen

U kunt gebruik maken van een overgangsregeling voor het al opgebouwde pensioen. U beslist zelf wat u gaat doen. Die beslissing moet u uiterlijk in 2019 nemen. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Het pensioen afkopen
  2. Het pensioen omzetten in een oudedagsvoorziening bij de BV
  3. Het pensioen premievrij maken

Kiest u voor optie 1 of 2? Dan mag u uw pensioen eerst verminderen. Dat noemen we afstempelen. Dat betekent dat de commerciële waarde gelijk is aan de fiscale waarde op het moment van afkoop of omzetting. Hiermee kunt u de opgebouwde pensioenaanspraken vaak voor meer dan de helft verminderen.

Optie 1: Het pensioen afkopen

Als u uw pensioen afkoopt, moet u over de fiscale waarde inkomstenbelasting betalen. Maar u hoeft niet de volledige waarde aan te geven in box 1. Afhankelijk van het moment van afkoop geldt een belastingkorting. De korting geldt alleen voor het pensioen dat eind 2015 in eigen beheer werd gehouden. Over de aangroei in 2016 moet u wel volledig belasting betalen.

Afkoop in het   jaar   

Belastingkorting  

Belaste   waarde  

2017

34,5%

65,5%

2018

25,0%

75,0%

2019

19,5%

80,5%

2020 en verder

0,0%

100,0%

Optie 2: Omzetten in een oudedagsvoorziening bij de BV

Kunt of wilt u uw PEB niet afkopen? Dan is er de mogelijkheid om het pensioen fiscaal geruisloos om te zetten in een oudedagsvoorziening bij de BV. De BV moet de oudedagsverplichting gebruiken voor de aankoop van een lijfrente bij een bank of verzekeraar. Een uitkering in termijnen aan u is ook mogelijk. Die uitkering mag niet eerder ingaan dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd. En ook niet later dan twee maanden na het bereiken van deze leeftijd. De duur van de uitkering is ten minste twintig jaar.

Optie 3: Het pensioen premievrij maken

DGA's moeten hun PEB dus vóór 1 juli 2017 premievrij maken. Het kan zijn dat u uw PEB daarna niet meteen afkoopt of omzet in een oudedagsvoorziening bij de BV. Het PEB blijft dan in stand, maar groeit niet verder. U en de BV blijven dan wel zitten met de knelpunten. Ook moet de BV de reserve jaarlijks actuarieel oprenten. Mogelijk moet de BV ook rekening houden met een indexatie van de opgebouwde premievrije aanspraken.

Wat is voor u de beste keuze?

De keuze tussen afkopen, omzetten of niets doen is niet eenvoudig. Wat is nu het handigst? Duidelijk is dat we niet alleen moeten kijken naar de fiscale en financiële gevolgen. Ook uw financiële situatie speelt mee. En die van uw BV. Daar komt nog bij dat uw partner moet instemmen met zijn keuze. Uw partner heeft bij scheiding namelijk recht op een deel van het partner- en ouderdomspensioen. Bij afkoop of omzetting verdwijnen deze rechten.