Afstandsovereenkomsten voor de pensioenregeling zijn gevaarlijk

Afstandsovereenkomsten voor de pensioenregeling zijn gevaarlijk

Donderdag 20 april 2017

Afstandsovereenkomsten voor de pensioenregeling zijn gevaarlijk

Het lijkt simpel en gemakkelijk: een werknemer die niet mee wil doen met de pensioenregeling een afstandsovereenkomst laten tekenen of gewoon niet aanmelden bij de verzekeraar. Maar pas op: dit kan zeer grote financiële consequenties hebben voor u als werkgever (met wellicht een faillissement tot gevolg).

Voorkomen financiële claim

Het komt nog regelmatig voor dat werknemers  niet willen deelnemen aan de collectieve pensioenregeling van de werkgever. Als werkgever doe je er echter  verstandig aan om de discussie hierover met de werknemer nu te voeren. Het kan anders gebeuren dat u een grote financiële claim krijgt.

Bij overlijden van de werknemer kan diens  partner bij de pensioenverzekeraar aankloppen om in aanmerking te komen voor het nabestaandenpensioen.  Ondanks het feit dat de werknemer niet verzekerd was, is het vaak op grond van de uitvoeringsovereenkomst dat de partner wel degelijk in aanmerking komt voor het nabestaandenpensioen.

Pensioenwet: aanmelden werknemers verplicht

De uitleg van De Nederlandse Bank is dat een werknemer niet de dupe kan zijn van het feit dat zijn werkgever hem niet of onjuist heeft aangemeld. In de Pensioenwet is dan ook opgenomen dat de werkgever verplicht is om nieuwe deelnemers bij de uitvoerder aan te melden.

De verzekeraar moet  dan ook vanuit de wetgeving tot uitkering over gaan als de werknemer onder de deelnemersomschrijving van de pensioenregeling viel. Echter,  de verzekeraar heeft van de wetgever ook de mogelijkheid gekregen om verhaal te halen bij de werkgever voor de kosten die hiermee gepaard gaan.

Verzekeraars werken niet mee aan afstandsverklaring

Vanwege het feit dat verzekeraars een claim kunnen krijgen op grond van artikel 5 van de Pensioenwet, werken zij inmiddels niet meer mee aan deze afstandsovereenkomsten. Dus ook al  tekenen de werknemer en de partner voor afstand van deelname aan de pensioenregeling,  dan nog zullen verzekeraars de afstandsovereenkomst niet accepteren.

Voorbeeld financiële schade bij niet aanmelden deelnemer

Bij een nabestaandenpensioen van € 12.800,00 bruto per jaar (inkomen werknemer is € 42.500,00), bedraagt het kapitaal dat door de werkgever afgestort moet worden  € 442.000,00. Dit bedrag is gebaseerd op een marktrente van 2% en de leeftijd van de partner op moment van overlijden (30 jaar).

Advies over afstandsverklaring en communicatie met deelnemers

Het is dus oppassen geblazen met werknemers die niet mee willen doen aan de pensioenregeling.  Het kan zelfs de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Mijn advies is dan ook om alle werknemers die onder de deelnemersomschrijving van de pensioenregeling vallen aan te melden bij de pensioenverzekeraar. Vragen over dit onderwerp? Of wilt u ondersteuning bij de communicatie richting de werknemers? Neem contact met ons op via info@pensioen.com of bel 0172 611 116.