Afstandsverklaring

Afstandsverklaring

Met een afstandsverklaring geeft een werknemer aan niet deel te willen nemen aan de pensioenregeling. Of afzien van pensioen mogelijk is, is onder meer afhankelijk van wat hierover in de Pensioenwet is bepaald.

Adviesgesprek aanvragen

Contractsvrijheid

Bij het aangaan van een pensioenovereenkomst bestaat in beginsel contractsvrijheid. De  werkgever is niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden en de werknemer is niet verplicht om deze te aanvaarden. In de praktijk blijkt echter dat volledige contractsvrijheid niet altijd aanwezig is. Zaken die hierbij van belang kunnen zijn:

  1. Verplichte deelneming Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf)
  2. Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
  3. Reeds bestaande uitvoeringsovereenkomst die opname verplicht
  4. Wettelijk vermoeden van een aanbod van pensioen
  5. Verkrijging onderneming
  6. Gelijke behandeling
  7. Arbeidsovereenkomst met hierin opgenomen de geldende collectieve pensioenregeling

Afstandsverklaring: groot financieel risico werkgever

Het accepteren van afstandsverklaringen brengt een groot financieel risico voor de werkgever met zich mee. Met name na overlijden van de werknemer die een afstandsverklaring heeft getekend. Nabestaanden claimen mogelijk alsnog het nabestaandenpensioen. Op dat moment is het heel belangrijk hoe de communicatie is verlopen en of dit goed is vastgelegd. Wanneer dit niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden, draait de werkgever  alsnog voor de kosten van het partnerpensioen op.