AOW-franchise 2021

AOW-franchise 2021

Donderdag 17 december 2020

AOW-franchise en maximum pensioengevend loon voor 2021

Onze pensioenspecialisten hebben een overzicht gemaakt van de fiscale en sociale cijfers voor 2021. We informeren u onder andere over de AOW-franchise die per 1 januari 2021 voor uw pensioenregeling van toepassing is.

AOW-franchises 2021

Pensioen wordt meestal berekend aan de hand van de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met een franchise. De AOW-franchise is dat deel van het salaris waarover een werknemer geen pensioen opbouwt omdat na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd over dit deel AOW ontvangen wordt. 

Bij de pensioenopbouw moet dus rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. De franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling is 100/75 of 100/70 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd. Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond.

AOW-franchise

Berekening

2021

(2020)

Middelloonregeling en beschikbare premie

100/75

€ 14.544

€ 14.167

Middelloonregeling en beschikbare premie

100/70

€ 15.583

€ 15.178

Eindloonregeling

100/66,28

€ 16.458

€ 16.030


Advies over uw pensioenregeling

Maximum pensioengevend loon 2021

De pensioenopbouw wordt gemaximeerd tot een vooraf bepaald pensioengevend salaris. Werknemers met een hoger salaris bouwen geen pensioen meer op over het salaris boven deze aftoppingsgrens.  Hier wordt ook geen premie voor betaald. Dit geldt voor het ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen.

Aftoppingsgrens

2021

(2020)

Per 1 januari

€ 112.189

€ 110.111


Pensioenofferte aanvragen