AOW-franchise

AOW-franchise

Pensioen wordt meestal berekend aan de hand van de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met een franchise. De franchise is dat deel van het salaris waarover een werknemer geen pensioen opbouwt omdat na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd over dit deel AOW ontvangen wordt. De hoogte van de AOW-franchise stelt de werkgever vast en is een absoluut bedrag dat voor iedere werknemer gelijk is. Dit is in de meeste pensioenregelingen een afgeleide van de AOW, maar ook een heel ander bedrag is mogelijk. Vanuit de fiscale wetgeving gelden hiervoor minimum bedragen.

Hoogte AOW-Franchise

In het algemeen geldt, dat een lage franchise in het voordeel is van jonge werknemers en werknemers met lage lonen, omdat het bedrag van de AOW-franchise voor iedere werknemer gelijk is. Daardoor is het effect op de pensioengrondslag bij lage lonen en jongeren groter dan bij hoge inkomens en oudere werknemers. De vaststelling van de hoogte van de AOW-franchise kan dus ook gebruikt worden als sturingsmiddel ten aanzien van de pensioenlasten en de pensioenopbouw. Hoe de AOW-franchise exact in te zetten zal afhangen van de exacte wensen van het bedrijf.

Advies over de collectieve pensioenregeling