Keuzevrijheid in pensioenregelingen

Keuzevrijheid in pensioenregelingen

Donderdag 14 april 2016

Keuzevrijheid in pensioenregelingen

Je hoort het vaak: mensen willen zelf kiezen hoe ze met hun pensioengeld omgaan. Stort het maar op een rekening, dan maken we zelf wel uit hoe we ermee uit komen als het zover is. Geen gedoe meer met ingewikkelde, niet altijd even bereikbare of betrouwbare pensioenuitvoerders. Geen gedoe meer over dekkingsgraden, dekkingstekorten en pensioenkortingen meer. Baas over eigen Pensioen!

Willen we (volledige) keuzevrijheid?

Of ligt het wat genuanceerder? Netspar, dat regelmatig studies naar pensioengerelateerde onderwerpen publiceert, publiceerde 5 maart 2016 een studie naar keuzevrijheid in pensioen. Daaruit blijkt dat slechts 15% van de werknemers hecht aan volledige keuzevrijheid als het gaat om de pensioeninleg. Nog eens 16% wil het pensioenvermogen zelf op kunnen nemen en 26% wil zelf een pensioenfonds kiezen. Zelf  beleggen is favoriet bij ongeveer 18% van de werknemers.

Zelf uitvoeren of overlaten aan pensioenuitvoerder?

Ook blijkt dat degenen die deze wensen hebben vooral degenen zijn die hun eigen  pensioenuitvoerder niet vertrouwen. Of ze zijn  minder tot solidariteit geneigd. Ongeveer de helft van de werknemers vindt het prima om alles aan de pensioenuitvoerder over te laten.  De andere helft kiest voor een default van de uitvoerder waarin ze een aantal zaken zelf kunnen aanpassen binnen door de uitvoerder gestelde grenzen.

Verschil pensioenfondsen en verzekerde pensioenregelingen

Nu moet daar wel bij worden vermeld  dat de deelnemers aan het onderzoek aangesloten zijn bij een pensioenfonds. Regelingen bij  verzekeraars kwamen dus niet in beeld. Juist daar is het keuzerecht meer aan de orde. Werkgever en werknemer bepalen immers zelf niveau en vormgeving van de regeling. Ik kan me voorstellen dat bij die groep werknemers keuzevrijheid wat meer leeft.

Hoeveel keuzevrijheid willen we echt hebben?

Het onderzoek spoort overigens vrij goed bij de ervaringen van de pensioenadviseurs van pensioen.com. Als het aankomt op de invulling van de keuzevrijheden die er nu zijn, kiezen maar weinigen voor een afwijkend beleggingsprofiel. Ook pensioengerechtigden lopen meestal  de route die de uitvoerder heeft uitgezet. Dat geeft te denken voor de vormgeving van je pensioenregeling en de dienstverlening die je daaromheen wilt hebben!