Pensioenuitvoerder

Pensioenuitvoerder

Een pensioenuitvoerder is een pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) waar pensioen wordt opgebouwd door werknemer en werkgever. Deze organisaties zijn wettelijk aangewezen als mogelijke uitvoerders van een pensioentoezegging. Dit betekent dat een pensioenuitvoerder bij pensionering het pensioen uitkeert. Een pensioenuitvoerder is ook een bedrijf dat voor pensioenfondsen of verzekeraars de uitvoering van de werkzaamheden verricht.

Welke pensioenuitvoerder is de beste keuze voor mijn bedrijf?

Voor een deel van de bedrijven is aansluiting bij een pensioenfonds verplicht. Voordat u op zoek gaat naar een pensioenuitvoerder, doet u daarom eerst een BPF-toets. Als blijkt dat u vrije keuze heeft, kunnen wij voor u een marktverkenning maken. Daarbij worden pensioenverzekeraars en PPI's vergeleken op basis van de opgestelde criteria, zoals de kosten, administratie, communicatie en beleggingsresultaten.

Advies over keuze pensioenuitvoerder aanvragen

Wie houdt toezicht op de pensioenuitvoerders?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders. Zij houden controle of de pensioenuitvoerders zich aan de wetten en regels houden. De AFM kijkt naar de informatie die de pensioenuitvoerder volgens de wet aan deelnemers moet geven. Daarnaast houden ze de algemene zorgplicht die pensioenuitvoerders hebben voor deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst in de gaten.