Onafhankelijk pensioenadvies

Onafhankelijk pensioenadvies

Donderdag 1 juni 2017

Onafhankelijk pensioenadvies

Toen ik zelfstandig ondernemer werd, heb ik er direct voor gekozen om uitsluitend te werken op een vergoeding die betaald wordt door de klant. Dat betekent dat ik indertijd een rigide keuze heb gemaakt om niet te bemiddelen in productoplossingen. Sinds 2013 is echter het wettelijke provisieverbod van toepassing en mogen bemiddelaars niet meer worden betaald door verzekeraar, pensioenuitvoerder of bank. Iedereen die actief is in  de markt voor pensioenadvies moest toen los gaan betalen voor de werkzaamheden op het gebied van pensioenadvies, -beheer en  -communicatie.

Geen belangenverstrengeling bij bemiddeling

Inmiddels bemiddel ik toch ook in productoplossingen omdat er geen belangenverstrengeling meer is, daarnaast omdat ik regelmatig de vraag kreeg van bestaande klanten en omdat ik en ook onze medewerkers kunnen garanderen dat wij volledig onafhankelijk zijn. Daarbij is het advies leidend en het product slechts een oplossing voor een probleem van de klant. Het komt uiteraard voor dat er helemaal geen product nodig is of dat de klant zelf het product wil aanschaffen via internet. En dat kan gelukkig in de huidige advieswereld.

Duidelijke rol bij pensioenen

De rol van de onafhankelijk pensioenadviseur is daarmee voorgoed veranderd. Wij als pensioenadviseurs hebben een duidelijke rol en een toegevoegde waarde bij pensioenadvies, -beheer en –communicatie. Geen productverkoop maar een rol waarin de adviseur naast de klant/werkgever staat en deze begeleidt bij de vraagstelling. Het pensioenproduct en ook het pensioenbeheer zijn complex en raken een groot aantal gebieden. De pensioenadviseur brengt de verbanden aan en zorgt dat het pensioen op de juiste manier bij de werkgever wordt geïmplementeerd en uitgevoerd.

Complexiteit pensioenadvies

De complexiteit zit vooral in het feit dat meerdere partijen  – werkgever, werknemer, pensioenuitvoerder en vaak ook de accountant en de loonadministratie –  erbij betrokken zijn. En ook dat er veel verschillende wetgeving van toepassing is en er daarnaast veel keuzes mogelijk zijn. We zien daarom regelmatig fouten ontstaan en financiële tegenvallers door onbekendheid en onervarenheid bij de werkgever met pensioen. Denk daarbij aan:

 • Onjuiste salarisdoorgifte
 • Verplicht pensioenfonds (hoofdelijke aansprakelijkheid ondernemer!)
 • Werknemers die niet aangemeld worden
 • Geen reguliere controle van gegevens zoals huwelijkse staat
 • Onderscheid op basis van het tijdelijke arbeidscontract
 • Verkeerde afstemming tussen de loonadministratie en de inhouding van de eigen bijdrage.

Toegevoegde waarde van onafhankelijk pensioenadviseur

Kortom professioneel onafhankelijk en helder advies en beheer is noodzakelijk en wordt soms helaas onderschat. Het zorgt ervoor dat de fouten, financiële risico’s en hersteloperaties voorkomen kunnen worden.  Hieronder nog een indruk  van de toegevoegde waarde van de pensioenadviseur.

Pensioenadvies

 • Tegen een veel lagere scherpe prijs als in de tijd van afsluitprovisie advies geven.
 • Begeleiden werkgever/accountants bij issues op gebied van mogelijk verplichte CAO en/of bedrijfspensioenfonds. De schatting is dat 20-30% van werkgevers eigenlijk in een bedrijfstakpensioenfonds hoort en dat de sancties/financiële gevolgen voor werkgever en ondernemer in de tonnen kunnen lopen.
 • Begeleiden van veranderingen in de pensioenregeling ten gevolge van wets- en marktwijzigingen.
 • Begeleiden van de werkgever bij het treffen van een mogelijke nieuwe pensioenregeling.
 • Begeleiden van de ondernemingsraad bij pensioenveranderingen.
 • Duidelijk uitleg over de mogelijkheden met de daarbij behorende voor- en nadelen.
 • Diepe kennis van de productoplossingen en de markt.

Pensioenbeheer

 • De kosten zijn niet meer afhankelijk van het premievolume maar van het gekozen dienstverleningspakket.
 • Beheer van de mutaties van aanvraag, tussentijdse controle tot controle van de retourinformatie van de uitvoerder.
 • Laten corrigeren van eventuele foute output van de uitvoerder.
 • Controleren van juridische stukken.
 • Controleren van input van de werkgever.
 • Hulp bij interne procedures bij de werkgever en inhoudingen van eigen bijdrages.
 • Help- en maildesk voor vragen.
 • Zorgplicht gedurende contractperiode

Pensioencommunicatie

 • Geven van pensioenuitleg aan grote groepen.
 • Individuele pensioenuitleg en aansluiting met de financiële privésituatie.