Pensioen

Pensioen

Pensioen is een zeer belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Op basis van het salaris worden pensioenaanspraken opgebouwd. Die worden gebruikt  voor periodieke uitkeringen die het vroegere salaris vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Hoe regelt u het pensioen van werknemers?

Pensioenregelingen en ook het pensioenbeheer zijn complex en raken een groot aantal gebieden. Wij zorgen dat het pensioen op de juiste manier bij uw bedrijf wordt geïmplementeerd en uitgevoerd.  Als pensioenadviseur proberen wij u zo veel mogelijk te ontlasten en te ontzorgen. Daarbij vinden wij het belangrijk  de werknemer goed te laten begrijpen wat er nu precies is geregeld en wie wat betaalt.

Offerte advies over de pensioenregeling

Pensioen opbouwen als zelfstandig ondernemer

Of u nu personeel in dienst heeft of werkt als zzp’er: als zelfstandig ondernemer moet u zelf in actie komen voor uw pensioen. Als zelfstandig ondernemer neemt u immers niet deel aan pensioenregeling via een bedrijf of een pensioenfonds. Bij het bereiken van uw pensioenleeftijd ontvangt u dus alleen een AOW-uitkering als u zelf niets regelt.

Afspraak maken voor pensioenadvies ondernemer