Pensioenadvies over nieuw pensioenstelsel

Pensioenadvies over nieuw pensioenstelsel

Vrijdag 19 februari 2021

Pensioenadvies over nieuw pensioenstelsel

Er komt een grote wijziging in het pensioenstelsel aan. Het is noodzakelijk dat werkgevers en deelnemers aan pensioenregelingen goed geïnformeerd worden.

Pensioenadvies over de wijzigingen in het pensioenstelsel is noodzakelijk

Pensioenverzekeraars en PPI’s geven geen pensioenadvies. De organisaties zijn daar niet op ingericht. Werkgevers maken daarom vrijwel altijd gebruik van een onafhankelijk pensioenadviseur bij het starten, wijzigen of verlengen van een pensioenregeling.

In het wetsvoorstel voor de overgang naar het nieuw pensioenstelsel, staat dat er voor bestaande regelingen een (standaard) transitieplan komt. Dit vinden wij een gevaarlijk. De kans is groot dat er een verschil ontstaat tussen de gewekte pensioenverwachting en de gerealiseerde pensioenuitkomsten als er geen gedegen pensioenadvies aan werkgevers en werknemers wordt gegeven.

Hoe gaat het nieuwe pensioenstelsel eruit zien?

In  de zomer van 2020 werd het pensioenakkoord gepresenteerd. Hierin zijn de uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel in Nederland vastgelegd. In deze blog zetten wij de consequenties van het akkoord voor de verzekerde pensioenregeling van uw organisatie op een rij .

Ontwikkelingen in het pensioenstelsel

Er moeten nog veel zaken verduidelijkt en uitgewerkt worden. Het is de bedoeling dat je pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2026 is aangepast. Er is dus nog voldoende tijd om in actie te komen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven u informeren en adviseren.

Stel uw vraag aan de adviseurs van pensioen.com