Wat zijn de gevolgen van het pensioenakkoord voor werkgevers?

Wat zijn de gevolgen van het pensioenakkoord voor werkgevers?

Vrijdag 19 juni 2020

Wat zijn de gevolgen van het pensioenakkoord voor werkgevers?

Sociale partners en kabinet sloten in juni 2019 een pensioenakkoord. Een jaar later werd de uitwerking van het akkoord gepresenteerd. Er moeten nog veel zaken verduidelijkt en uitgewerkt worden, maar er is nu al wel meer bekend over de veranderingen. De adviseurs van pensioen.com zetten op een rij: wat zijn de consequenties van het akkoord voor werkgevers met een verzekerde pensioenregeling? 

Advies over uw pensioenregeling

Waarom is een nieuw pensioenstelsel nodig?

Als gevolg van veranderingen in de samenleving op het gebied van demografie, economie en arbeidsmarkt, sluit het pensioenstelsel niet goed meer aan op de huidige maatschappij. Om toekomstbestendig te kunnen blijven is aanpassing van het stelsel noodzakelijk. Het doel is een pensioenstelsel dat leidt tot een transparanter, persoonlijker en koopkrachtig pensioen.

Wat zijn de uitgangspunten voor het nieuwe pensioenstelsel?

Uitgangspunten uit het huidige pensioenstelsel die blijven:

  • De ambitie van een op 68 jaar ingaand ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde salaris na 40 jaar opbouw.
  • Solidariteit en collectiviteit blijven belangrijke uitgangspunten.
  • De huidige verplichtstelling blijft behouden

Het streven is dat met de aanpassingen niemand die nu pensioen opbouwt er op achteruit gaat. Het huidige pensioenniveau moet op zijn minst gelijk blijven. Nieuwe uitgangspunten zijn:

  • Voor iedere deelnemer geldt, ongeacht zijn leeftijd, hetzelfde percentage van de pensioengrondslag als jaarlijkse beschikbare premie.
  • De deelnemer weet welke premie er voor hem beschikbaar is, maar het pensioenresultaat dat behaald wordt, is onbekend.
  • Het uiteindelijke resultaat hangt af van de omstandigheden op de financiële markten en de ontwikkeling van de levensverwachting.

De planning is om in 2021 de benodigde wet- en regelgeving worden op te stellen en in te voeren. Uiterlijk per 1 januari 2026 moeten alle pensioenuitvoerders hun pensioenregeling hebben aangepast.

Verschil tussen pensioenfondsen en verzekerde regelingen

De impact is anders voor werkgevers die aangesloten zijn bij pensioenfondsen (bijna 80% van de pensioenmarkt) en werkgevers die een verzekerde regelingen aanbiedt bij een verzekeraar of PPI.  Als een werkgever met een verzekerde regeling over moet gaan van een staffelpremie gekoppeld aan de leeftijd naar een vlakke premie, lopen de kosten voor de werkgever hoog op. Veel (oudere) deelnemers gaan er dan op achteruit en de werkgever moet dat compenseren.  Dat is niet gewenst en daarom komt er een overgangsregeling.

Overgangsregeling voor werkgevers met een verzekerde beschikbarepremieregeling

De overgangsregeling houdt in dat werknemers die nu al in een premieregeling met oplopende premies zitten, daar in mogen blijven. Alleen voor nieuwe deelnemers in een pensioenregeling geldt de verplichte vlakke premie. Dit voorkomt dat bedrijven grote compensaties moeten betalen. Een consequentie is wel dat werkgevers te maken krijgen met twee contracten voor de pensioenregeling. Eén voor de bestaande deelnemers en één voor de nieuwe deelnemers. Hoewel de overgangsregeling een grote stap vooruit is voor werkgevers, is de situatie met straks twee contracten zeker niet ideaal. Hier komt mogelijk nog een betere oplossing voor.

Moeten werkgevers al in actie komen door dit pensioenakkoord?

Het is de bedoeling dat je pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2026 is aangepast. Er is dus nog voldoende tijd om in actie te komen. Als werkgever hoeft u nog niet te starten met voorbereidingen voor de pensioenwijziging. De afspraken liggen ook nog niet vast. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven u informeren en adviseren, zoals u van ons gewend bent. Om het pensioenbewustzijn te vergroten en onrust te voorkomen, kunt u wel medewerkers informeren over de voorgenomen wijzigingen. Wij kunnen u hier natuurlijk ook bij ondersteunen.

Stel uw vraag aan de adviseurs van pensioen.com