Backservice

Backservice

De backservice vindt uitsluitend plaats in een eindloonregeling. Backservice is de verhoging van pensioenaanspraken over achterliggende dienstjaren bij verhoging van de pensioengrondslag.

Hoe zit dit precies? Omdat bij een eindloonregeling de pensioenuitkering afhangt van het laatstverdiende salaris, leidt een loonsverhoging tot een hoger pensioen. De werkgever past het opgebouwde pensioen bij elke salarisverhoging aan het nieuwe salaris aan. Dit heet de backservice.

Advies over de collectieve pensioenregeling