Beheerskosten

Beheerskosten

De beheerskosten (of beheerkosten) worden periodiek in rekening gebracht ter dekking van de kosten van pensioenuitvoerders. Het gaat bijvoorbeeld om administratiekosten, de communicatiekosten en de kosten van bestuur en financieel beheer.

pensioen.com is 100% transparant over de kosten

Onze beloning wordt altijd vooraf gecommuniceerd. Wij kiezen al jaren voor een beloning op basis van urendeclaratie of een vaste prijs. Vaak kunt u al snel een deel van onze advieskosten terugverdienen door ons advies. 

Prijslijst pensioenadvies