Beroepspensioenfonds

Beroepspensioenfonds

Een beroepspensioenfonds voert de regeling uit voor één bepaalde beroepsgroep. Als voor een beroepsgroep een beroepspensioenregeling geldt, dan zijn alle beroepsgenoten wettelijk verplicht zich bij dat pensioenfonds aan te sluiten.

Unie van Beroepspensioenfondsen

De Nederlandse beroepspensioenfondsen zijn aangesloten bij de Unie van Beroepspensioenfondsen. Een beroepspensioenfonds is er bijvoorbeeld voor huisartsen, dierenartsen, medisch specialisten, notarissen en tandartsen.

Beroepspensioenfonds, bedrijfstakpensioenfonds of vrije keuze?

Naast verplichten pensioenfondsen voor beroepsgroepen, zijn er ook verplichte pensioenfondsen voor bedrijfstakken. Als uw bedrijf in een dergelijke bedrijfstak werkzaam is, is aanmelding van uw werknemers bij het bedrijfstakpensioenfonds verplicht. Om na te gaan of de verplichting geldt, kunnen wij een Bpf-toets voor u uitvoeren.

Contactformulier voor Bpf-toets