Dekkingsgraad

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen het aanwezige vermogen en de contante waarde van de op dat moment geldende reglementaire pensioenaanspraken.

Pensioenfondsen

Pensioenfondsen ontvangen pensioenpremies met als doel later pensioenen uit te betalen. Het is dan ook van belang dat het pensioenfonds weet hoeveel geld er in kas moet zijn om de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen. Deze zogenoemde pensioenverplichtingen worden berekend met de actuele rente.

Als bijvoorbeeld over tien jaar € 100,- moet worden uitgekeerd en de tienjaarsrente is 2,5% dan moet er nu € 78,12 in kas zijn; 100/(1,025)10.  Hoe lager de rente, hoe meer geld het pensioenfonds dus in kas moet hebben.

De dekkingsgraad is gelijk aan de actuele waarde van de totale beleggingsportefeuille gedeeld door de actuele waarde van het totaal aan pensioenverplichtingen.

Eisen dekkingsgraad

De overheid eist dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds minimaal 105 % moet zijn. Is de dekkingsgraad lager dan moet het pensioenfonds met een herstelplan aangeven hoe het de verplichte 105% denkt te bereiken. Ook moet het pensioenfonds aangeven welke maatregelen het neemt als het herstel niet lukt binnen de termijn die daarvoor staat.