Doorsneepremie

Doorsneepremie

Met doorsneepremie wordt bedoeld dat voor alle deelnemers aan een pensioenregeling de premie een gelijk percentage van het salaris of van de pensioengrondslag is. Iedereen betaalt dit percentage als pensioenpremie, ongeacht geslacht, leeftijd en burgerlijke staat.

Offerte advies pensioenregeling