Drie-pijler system

Drie-pijler system

Het Nederlands pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler is de overheidsvoorziening AOW. De tweede pijler bestaat uit wat iemand opbouwt bij een werkgever (aanvullend collectief pensioen). De derde pijler bestaat uit wat iemand zelf regelt. Samen bepalen deze pijlers de hoogte van het pensioen dat je ontvangt na beëindiging van de loopbaan.

Contactformulier voor pensioenadvies