Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is het deel van de kosten van de pensioenvoorziening dat de werknemer zelf betaalt. 

Eigen bijdrage pensioen vastleggen in het pensioenreglement

Als werkgever kunt u de bijdrage aan de pensioenpremie inhouden op het loon, maar alleen als u dat vooraf met de werknemer hebt afgesproken. Hoe u omgaat met de eigen bijdrage van de werknemer, legt u vast in het pensioenreglement.

Hoeveel eigen bijdrage betalen werknemers voor hun pensioenopbouw?

Werknemers betalen vaak een derde tot de helft van de pensioenpremie via een eigen bijdrage. De kosten voor u als werkgever blijven op die manier beperkt, maar uw werknemer bouwt wel een volwaardig pensioen op. Als u er over denkt om de pensioenregeling aan te passen, moet dit altijd in samenspraak gaan met de werknemers.

Advies over de collectieve pensioenregeling