Evenredige opbouw

Evenredige opbouw

De pensioenen moeten evenredig in de tijd worden opgebouwd. Dat wil zeggen dat jaarlijks een evenredig deel van het totaal te behalen pensioen wordt opgebouwd.

Advies over de collectieve pensioenregeling