Factor A

Factor A

Factor A staat voor de pensioenaangroei die in een kalenderjaar heeft plaats gevonden.

Pensioenadvies voor ondernemers

Waarvoor is de Factor A nodig?

Om te kunnen bepalen hoe groot de lijfrenteaftrek in een kalenderjaar is, moet bij de berekening van de jaarruimte rekening worden gehouden met de pensioenaangroei in het voorafgaande kalenderjaar.

Advies over Factor A en lijfrenteaftrek

Bouwt u als ondernemer pensioen op via een lijfrente? En bent u op zoek naar een pensioenadviseur die u in heldere taal kan informeren en adviseren over uw pensioenopbouw? Maak dan een afspraak via het contactformulier of bel 0172 245 951.