Glijclausule

Glijclausule

In de pensioenregeling is een glijclausule opgenomen. De strekking daarvan is dat áls de regeling niet voldoet aan de fiscale regels (fiscaal bovematig is), de regeling dan met terugwerkende kracht zal worden aangepast, zodat wel wordt voldaan aan de fiscale regels. 

Toepassing van de clausule leidt tot verlaging van pensioenaanspraken tot een fiscaal aanvaardbaar niveau, zonder dat de pensioenregeling als geheel fiscaal onaanvaardbaar wordt. 

Offerte advies over de pensioenregeling